Výstava Pod křídly Sokola

Úvodní panel výstavy Pod křídly Sokola

Dne 16. února 2012 uplynulo přesně 150 let od okamžiku, kdy vznikla Tělocvičná jednota pražská. Nikdo z účastníků ustavující schůze nemohl tušit, že byl právě položen základ nejvýznamnější spolkové organizace v našich dějinách. Záhy začala používat název Sokol a nastoupila dlouhou cestu lemovanou všemi historickými milníky, které od roku 1862 potkaly české země. Výstava, do níž vstupujete, je poctou všem významným i bezejmenným sokolům a sokolkám, kteří v časech dobrých i zlých spojili své životy s osudem naší vlasti. Výstava je věnována památce Bohuslava Bubníka (22. 4. 1918 – 15. 3. 2012), který zasvětil celý svůj život sokolským ideálům.

  • Autoři výstavy: Michal Burian, Marek Waic, Milan Bárta, Libor Svoboda
  • Odborná spolupráce: Hana Benešová, Bohuslav Bubník, Jan Fedosejev, Hana Havránková, Michal Hroza, Petr Jechort, Aleš Knížek, Ilona Krbcová, Petr Moudrý, Lýdie Nechvátalová, Martina Ohlídalová, Zdeněk Polčák, Vlasta Saurová, Jan Skramoušský, Robert Speychal, Lucie Swierczeková, Jan Šach, Pavel Šimůnek, Václav Sloup, Zdeněk Špitálník, Jan B. Uhlíř, Květoslava Volková
  • Výtvarně prostorové řešení a realizace výstavy: Zdeněk Prošek / Výstavní realizace Praha
  • Grafický design výstavy: Petr Liška / ViaGaudium s.r.o.
  • Překlady: KANU systém s.r.o.
  • Speciální poděkování: Výstava by nemohla vzniknout bez podpory Národního muzea, které zapůjčilo řadu unikátních exponátů.
  • Zvláštní poděkování za poskytnutí podkladů patří České obci sokolské, Národnímu archivu, Vojenskému ústřednímu archivu, Archivu bezpečnostních složek a Jaroslavu Čvančarovi.

Výstavní panely:


Vernisáž výstavy

Výstavu, která je společným dílem Vojenského historického ústavu a Ústavu pro studium totalitních režimů, zahájili v úterý 18. června 2012 ministr obrany České republiky Alexandr Vondra, starostka Sokola Hana Moučková, ředitel VHÚ Aleš Knížek, zástupce ÚSTR Jan Kalous a kurátor výstavy Michal Burian. O slavnostní přestřižení pásky se postarali ministr Alexandr Vondra a starostka Hana Moučková. Početnou skupinu pozvaných hostů pak expozicí provedl její kurátor Michal Burian. Velkoryse pojatá výstava Pod křídly Sokola mapuje podrobně stopadesátiletou historii této organizace od jejího založení v roce 1862 až po současnost. Všímá si důležitých etap a proměn organizace a především podílu jejích členů na boji proti totalitním režimům. Výstava Pod křídly Sokola je v Armádním muzeu Žižkov otevřena každý den kromě pondělí od 10.00 do 18.00. Výstava je přístupna do konce roku 2012.