13. ČERVENCE


● 1943: Vypálení volyňské obce Český Malín

německé oddíly vyvraždily a vypálily volyňskou obec Český Malín na území dnešní Ukrajiny

V ranních hodinách byly německými vojáky obklíčeny vesnice Český Malín a Ukrajinský Malín v Rovenské oblasti na Ukrajině a jejich obyvatelé postupně z velké části zaživa upáleni v domech, stodolách a v kostele a zčásti postříleni. Celkem bylo zavražděno 400 lidí v Českém Malíně (374 české národnosti) a 132 obyvatel Ukrajinského Malína. Vsi byly z velké části vypáleny – v Českém Malíně 68 domů z celkem 102. Český Malín byl založen českými přistěhovalci v roce 1871 a v době masakru v něm žilo 444 obyvatel české národnosti a 26 obyvatel polské národnosti. Na paměť této tragického události byla po válce 13. července 1947 přejmenována obec Frankštát na Šumpersku na Nový Malín. Do té doby byl Frankštát (Frankstadt) obýván sudetskými Němci, mezi novými obyvateli byli někteří přeživší volyňští Češi z Českého Malína.

Tématem perzekucí Čechoslováků na území bývalého SSSR se zabývají mj. historici

Adam Hradilek, email: adam.hradilek@ustrcr.cz
Jan Dvořák, email: jan.dvorak.@ustrcr.cz

Soudobými dějinami Ukrajiny se zabývá mj. historik

David Svoboda, email: david.svoboda@ustrcr.cz

Související:

● 1903:  ⃰  Bohumír Černohorský

voják, protinacistický odbojář a příslušník vedení Obrany národa, zavražděn nacisty

zdroj Wikimedia (volné dílo)

Bohumír Černohorský se narodil 13. července 1903 v Rakovníku v rodině krejčovského mistra. Po maturitě dobrovolně vstoupil do armády, vystudoval Válečnou akademii v Hranicích a jako poručík nastoupil k dělostřeleckému pluku v Banské Bystrici. Poté absolvoval různé kurzy pro spojovací vojsko a koncem roku 1928 automobilní kurz pro důstojníky dělostřelectva. V hodnosti kapitána se v roce 1931 stal posluchačem Válečné školy v Praze, kterou úspěšně zakončil v roce 1934. Po absolvování plynového kurzu v Olomouci působil nejen jako velitel skupiny pro plynové školy, ale i jako profesor pro výuku o chemických bojových látkách na Vysoké škole válečné v Praze (již v hodnosti majora). Za mobilizace pracoval v. oddělení štábu ZVV v Praze a poté v hlavním štábu MNO jako důstojník oddělení branné výchovy. Po německé okupaci se zapojil do odboje a působil ve vedení Obrany národa, kde se podílel na vytváření Zemských velitelství Obrany národa v Čechách a na Moravě. Podařilo se mu vyhnout velkému zatýkání v řadách vojenského odboje na přelomu roku 1939 a 1940. Zatčen byl 2. září 1941 a držen v pankrácké věznici, kde byl mučen při výsleších gestapa. Na podzim 1941 ho odeslali do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl 15. července 1942 krátce po svých 39. narozeninách za ne zcela jasných okolností zavražděn. V roce 1946 byl Bohumír Černohorský povýšen do hodnosti podplukovníka a v roce 1948 do hodnosti plukovníka in memoriam. Jeho jméno se nachází na Pomníku padlým a popraveným absolventům VŠV v Praze před MNO a na Pamětní desce na budově GŠ AČR v Praze.