Březen

Kalendář výročí připomíná momenty z novodobé historie, které by neměly upadnout v zapomnění. Je určen zejména novinářům, jimž předkládá podněty k přípravě vlastních témat. Pracovníci ÚSTR jim pak rádi nabídnou podrobnosti.
Březen nabízí mimo jiné tato výročí:

10. března 1948 zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk

Tématem života a smrti Jana Masaryka se zabývá mj. historik

Jan Kalous, email: jan.kalous@ustrcr.cz

Související:

Článek Pavla Žáčka v revui Paměť a dějiny 1/2013 Dává se na vědomí… Jan Masaryk ve svodkách čs. zahraničního zpravodajství.

15.-16. března 1939 – začátek nacistické okupace a vznik Protektorátu Čechy a Morava

Tématem nacistické okupace a vzniku protektorátu se zabývají mj. historici

Stanislav Kokoška, email: stanislav.kokoska@ustrcr.cz

Jan Vajskebr, email: jan.vajskebr@ustrcr.cz

Jaromír Mrňka, email: jaromir.mrnka@ustrcr.cz

Související: