Březen

Kalendář výročí připomíná momenty z novodobé historie, které by neměly upadnout v zapomnění. Je určen zejména novinářům, jimž předkládá podněty k přípravě vlastních témat. Pracovníci ÚSTR jim pak rádi nabídnou podrobnosti.

Březen 2023 nabízí mimo jiné tato kulatá a půlkulatá výročí:

● 1. 3. 1913 /  ⃰  Petr Čížek

dělník, agent-chodec, popraven komunisty

● 2. 3. 1913 /  ⃰  Josef Hons

soukromý rolník, politický vězeň, umučen komunisty

● 5. 3. 1883 /  ⃰  Jaroslav Fajfr

divizní generál, čs. voják, účastník protinacistického odboje, politický vězeň

● 6. 3. 1898 /  ⃰  Štěpán Hovorka

čs. voják, účastník protinacistického a protikomunistického odboje, zastřelen komunisty

● 20. 3. 1898 /  ⃰  Václav Koutník

plukovník, voják, člen protinacistického odboje

● 21. 3. 1923 /  ⃰  VASIL TIMKOVIČ

plukovník, vězeň gulagu, veterán 2. světové války

● 27. 3. 1948 / † VOJTĚCH RYGAL

český katolický kněz, skaut a orel, první kněžská oběť komunistického režimu