6. BŘEZNA


● 1942: † Ladislav Moulík

český tělovýchovný pracovník a člen sokola, účastník druhého odboje, popraven nacisty

Ladislav Moulík (* 28. 6. 1892 na Smíchově) zasvětil velkou část svého života tělovýchovné jednotě Sokol, ve které od malička cvičil a později i pracoval jako náčelník Jungmannovy župy a člen ústředního náčelnictva mužů ČOS. Mimo jiné sestavil sbírky sokolských pochodů. Po německé okupaci Československa v roce 1939 se zapojil do odboje. Jako zaměstnanec ústředního aparátu Sokola se podílel na přípravách podzemní činnosti organizace. Společně s dalšími funkcionáři tělovýchovné organizace byl Ladislav Moulík zatčen 8. října 1941, převezen do Terezína, poté do Osvětimi, kde byl 6. března 1942 popraven. Na památku Ladislava Moulíka nese od roku 1947 jeho jméno ulice na pražském Smíchově.


● 1898:  ⃰  Štěpán Hovorka

čs. voják, účastník protinacistického a protikomunistického odboje, zastřelen komunisty

foto rodinný archiv příbuzných / PA

Narodil se v Pečkách. Po 1. světové válce bojoval v maďarsko-československé válce a svůj další život zasvětil armádě. Za druhé světové války se připojil ke druhému odboji. Byl členem brněnské skupiny kapitána Mědílka z Brna a 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Podílel se též na osvobození Zlína. Po únorovém puči v roce 1948 se Štěpán Hovorka zapojil také do do protikomunistického odboje. Napojil se na zpravodajského kurýra Štěpána Gavendu, vybudoval několik mrtvých schránek a dokázal obstarat i finanční podporu a několik zbraní s náboji. Po odhalení skupiny se skrýval, ale 1. prosince 1949 padl do léčky Státní bezpečnosti a v nastalé přestřelce byl zabit. Pochován byl do neoznačeného hrobu na pečeckém hřbitově, ostatky se podařilo najít až v roce 2022. Ve stejném roce byla na rodinný dům Štěpána Hovorky ve Zlíně umístěna tabulka Poslední adresy.

Koordinátorkou projektu Poslední adresa v České republice je:

Edita Jiráková, email: edita.jirakova@ustrcr.cz

Související:

f

f