Cyklus veřejných historických seminářů

Cyklus seminářů pro veřejnost je věnován tématům souvisejících s dějinami totalitních a autoritativních režimů, které existovaly na území bývalého Československa. Zahrnuje odborné přednášky historiků, filmové semináře s účastí pozvaných hostů a diskusní semináře s pamětníky. Veřejné semináře jsou volně přístupné a jsou určeny všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Odborným garantem seminářů je odbor výzkumu a vzdělávání ÚSTR.

 


 

Prezentace knihy Anna Solidarita a setkání s historikem Sławomirem Cenckiewiczem (Praha, ÚSTR 11.10.2016) Pozvánka na filmový seminář Hra s dějinami: Ztraceni v Mnichově (Praha, Pedagogická fakulta UK 12.10.2016)