Ústav pro studium totalitních režimů

Seminář pro učitele Sociální inovace za časů komunismu

Ústav pro studium totalitních režimů zve učitele dějepisu a společenských věd na seminář Sociální inovace za časů komunismu, který se koná v pátek 28. listopadu 2014 od 9 do 15 hodin v ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3. Seminář je zdarma a je akreditovaný MŠMT v systému DVPP pod č.j. 2894/2113-201-153.

Přidáno: 21.11.2014

Pozvánka na výstavu Rok 1989 na náměstí Jiřího z Poděbrad

Pozvánka na výstavu Rok 1989 (Praha, náměstí Jiřího z Poděbrad, 24.11.2014)

Praha, 20. listopadu 2014 – Ústav pro studium totalitních režimů připravil ve spolupráci s Post Bellum, o.p.s., Městskou částí Praha 3 a Národním divadlem výstavu Rok 1989, která bude od 25. listopadu k vidění na náměstí Jiřího z Poděbrad. Výstava reflektuje mezinárodní kontext pádu železné opony a kromě pohledů na revoluční rok 1989 v Československu, Německu, Polsku a Maďarsku také představuje portréty výjimečných osobností z těchto zemí, které byly v letošním roce nominovány na Ceny Paměti národa. Vernisáž této výstavy se uskuteční v pondělí 24. listopadu od 16.00 v prostoru náměstí Jiřího z Poděbrad a následně v Informačním centru Prahy 3, Milešovská 1.

Výstava bude umístěna ve volném prostoru náměstí Jiřího z Poděbrad, kde ji můžete navštívit kdykoliv do 21. prosince 2014.

Přidáno: 20.11.2014

Prezentace knihy Film a dějiny 4: Normalizace

Ústav pro studium totalitních režimů a nakladatelství Casablanka zvou na prezentaci knihy Film a dějiny 4: Normalizace, která se koná v rámci filmového semináře o (neo)normalizaci ve středu 26. listopadu 2014 od 18.30 v kině MAT, Karlovo náměstí 19, Praha 2.

Přidáno: 19.11.2014

15. jednání Rady ÚSTR

 • Datum: 25. listopadu 2014, 15 hodin
 • Místo konání: Siwiecova 2, Praha 3
 • Návrh programu

Přidáno: 18.11.2014

Pozvánka na seminář „Trpký osud zakladatelů KSČ“

Pozvánka na seminář Trpký osud zakladatelů KSČ (Praha, ÚSTR, 27.11.2014, 17.00)

Ústav pro studium totalitních režimů zve na seminář Trpký osud zakladatelů KSČ, jenž se zaměří na komunistické vůdce, kteří stranu řídili v prvním období její existence. Z KSČ odešli v roce 1929, když ji ovládla skupina kolem Klementa Gottwalda. Postoje, které hájili od roku 1929, nejsou příliš známé, v době komunistické diktatury byly zamlčovány a překrucovány.

Na semináři vystoupí historici Mgr. Petr Anev a doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (FF UK). Seminář se koná ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 17 hodin v Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3.

Přidáno: 14.11.2014

Film a televize v době tzv. přestavby

Pozvánka na konferenci Film a televize v době tzv. přestavby (Praha, ÚSTR, 4.12.2014)

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Film a televize v době tzv. přestavby. Konference se zaměří na specifickou dílčí kapitolu vztahu politiky a filmu/televize ve druhé polovině 80. let. Referáty se stanou základem kolektivní monografie Film a dějiny 5: Perestrojka/přestavba. (Aktuálně vyšel čtvrtý díl: Film a dějiny 4: Normalizace.)

Přidáno: 13.11.2014


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.