Ústav pro studium totalitních režimů

Kufr Evžena Liebermana se vrátil do Prahy

Ari Lieberman a Leo Pavlát

Praha, 23. července 2014 – Ústav pro studium totalitních režimů předal do sbírky Židovského muzea v Praze artefakt, který ilustruje pohnuté poválečné osudy československé židovské obce – kufr s tajnou schránou. Ten využíval Evžen Lieberman k podzemní činnosti v rámci československé Židovské obce v 50. letech. Pan Lieberman byl za svou činnosti odsouzen k sedmi letům vězení, předtím si ovšem prošel i sovětským Gulagem. Předání kufru do rukou ředitele Židovského muzea Leo Pavláta se kromě Adama Hradilka z ÚSTR zúčastnil i Liebermanův syn Ari. Společně s kufrem byly Židovskému muzeu předány i kopie rozhovoru s Evženem Liebermanem a archivní materiály týkající se jeho osudu.

Přidáno: 23.07.2014

Tisková zpráva k projektům mapujícím Gulag a represe vůči československým občanům v SSSR

Ústav pro studium totalitních režimů a sdružení Gulag.cz se dlouhodobě zabývají projekty mapujícími sovětský systém nápravně-pracovních táborů Gulag a represe vůči československým občanům v SSSR. U příležitosti spuštění virtuální prohlídky a 3D modelu tábora Gulagu představili činnost a aktuální stav bádání na tomto poli.

Přidáno: 18.07.2014

Liberecký seminář 2014 Každodenní život v Československu 1945/1948–1989

Ve dnech 21.–22. srpna 2014 proběhne již XXIV. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vztahy, tentokrát na téma Každodenní život v Československu 1945/1948–1989. Dvoudenní zasedání pořádají katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Česko-slovenské komise historiků a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Ústavem politických vied SAV.

Přidáno: 10.07.2014

Národní identity ve škole – letní škola 2014

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá ve dnech 28.–29. srpna 2014 letní školu pro učitele dějepisu a společenských věd na téma Národní identity ve škole.

Dvoudenní kurz se zaměří na to, jak přizpůsobit výuku proměnlivému národnostnímu a etnickému složení ve třídě, či na dekonstrukci xenofobního chování. Součástí letní školy bude i filmový večer v kině Aero.

Přidáno: 10.07.2014


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

  • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
  • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
  • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
  • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
  • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
  • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
  • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
  • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.