Ústav pro studium totalitních režimů

Uctili jsme památku Milady Horákové i obětí fašismu a komunismu z církevních řad

Uctili jsme památku Milady Horákové na vyšehradském Slavíně

U symbolického pomníku na vyšehradském Slavíně se v neděli 26. června 2016 konala pocta Miladě Horákové, české političce, právničce a feministce, která byla ve vykonstruovaném procesu falešně obviněna z trestných činů velezrady a vyzvědačství a odsouzena k trestu smrti. Ten byl vykonán 27. června 1950 na Pankráci. Památce této statečné a moudré ženy se mezi jinými poklonil také ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra.

Poslední červnovou neděli jsme vzpomínali i na oběti komunismu a fašismu z řad církve. Pietní shromáždění k jejich uctění se konalo u památníku kněžím, řeholníkům a řeholnicím na vyšehradském hřbitově a uvedl ho probošt vyšehradské kapituly Mons. Aleš Opatrný.

Přidáno: 28.06.2016

Vzdali jsme hold zavražděným obyvatelům Ležáků

Pietním shromáždění, Ležáky 26.06.2016

Osada Ležáky byla vypálena nacisty 24. června 1942. Stalo se tak v odvetné akci za podporu parašutistům ze skupiny Silver A, kteří do blízkosti Ležáků umístili vysílačku Libuše pro kontakt s československou exilovou vládou v Londýně a podíleli se na řadě odbojových akcí včetně atentátu na Reinharda Heydricha. Obyvatelé a obyvatelky Ležáků kromě dvou holčiček byli zavražděni. Jejich oběť a hrdinství si i po 74 letech připomněli stovky lidí na pietním shromáždění, které se konalo poslední červnovou neděli. Za ÚSTR vzdal čest jejich památce ředitel Zdeněk Hazdra.

Přidáno: 27.06.2016

XXVI. ročník liberecké konference o česko-slovenských vztazích

Pozvánka na liberecké semináře k česko-slovenským vztahům „Nechtění spoluobčané“ (Liberec, 17.–19.08.2016)

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve dnech 17. – 19. srpna 2016 konferenci „Nechtění spoluobčané“. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945–1989.

Přidáno: 27.06.2016

Výstava ÚSTR vůbec poprvé mapuje perzekuci selského stavu

Pozvanka na vystavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu (Praha, 25. května do 30. září 2016)

Vztah Čechů k půdě je dodnes neblaze poznamenán násilím v době kolektivizace. Ukazuje to výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s dalšími institucemi připravil Ústav pro studium totalitních režimů.

 • Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7-Holešovice (mapa)
 • Kdy: Výstava je otevřena od 25. května do 30. září 2016, úterý – neděle od 9.00 do 17.00

Doprovodný program k výstavě

Ústav pro studium totalitních režimů a Národní zemědělské muzeum zvou na doprovodný program k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu. Akce se konají v Národním zemědělském muzeu, Kostelní 44, Praha 7.

Přednášky pro veřejnost:

 • Využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti při prosazování kolektivizace venkova, středa 29. června od 18 hod.

Program pro školy:

 • Den, kdy se mlčelo, multimediálně-zážitkový workshop pro žáky a studenty ve věku od 14 do 16 let, 23. září 2016

Přidáno: 27.06.2016

Na titulní straně americké ročenky je naše publikace

Ilustrační foto: obálka ročenky Greene County Historical Society

Titulní stránka ročenky Greene County Historical Society ve státě New York je věnována publikaci Sedm let v Gulagu, kterou v minulém roce vydal ÚSTR.

V průvodním textu je popsána pomoc, kterou zaměstnanci této americké historické společnosti poskytli při pátrání po osudech Františka Poláka jednomu z editorů knihy Adamu Hradilkovi. Jejich největším příspěvkem bylo nalezení originálu osmadvacetistránkové obžaloby Sovětského svazu z využívání otrocké práce v táborech Gulagu, kterou F. Polák podal v roce 1953 u OSN. Více si můžete přečíst zde.

Přidáno: 27.06.2016

Připomněli jsme si hrdinství parašutistů ze skupiny Silver A

Památku parašutistů ze skupiny Silver A uctil ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra v sobotu 25. června 2016 v Senicích na Poděbradsku

Památku parašutistů ze skupiny Silver A uctil ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra v sobotu 25. června 2016 v Senicích na Poděbradsku, místě výsadku této skupiny. Nadporučík Alfréd Bartoš, rotmistr Josef Valčík a četař Jiří Potůček se podíleli na přípravě atentátu na Reinharda Heydricha, na organizaci náletu na plzeňskou Škodovku a především na obnovení rádiového spojení domácího odboje s Londýnem.

Přidáno: 27.06.2016

Letní škola pro učitele

Pozvánka na letní školu Druhé strany dějin (Praha, Centrem současného umění DOX 25.–26.08.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání zvou učitele dějepisu a společenských věd na letní školu Druhé strany dějin, která se uskuteční ve dnech 25.–26. srpna 2016 v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP.

Přidáno: 26.06.2016

Den otevřených dveří se poprvé konal ve všech čtyřech budovách

Běžně se veřejnost do ředitelny nedostane. Tentokrát ale ředitel Zdeněk Hazdra prozrazoval i detaily připomínající dobu, kdy tu ještě sídlil ministr informatiky

Tentokrát přesně na Mezinárodní den archivů – ve čtvrtek 9. června 2016 – mohli zájemci navštívit jak společnou budovu ÚSTR a ABS v Siwiecově ulici, tak budovy Archivu v Braníku a Na Struze, a ovšem také v Kanicích u Brna.

Televiznímu štábu sice stačilo pro reportáž (sledujte asi od 18. minuty) jediné místo, ale našli se i nadšenci, kteří stihli navštívit tři. Prostřednictvím našich fotografií můžete ovšem navštívit všechna.

Přidáno: 23.06.2016


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.