Ústav pro studium totalitních režimů

Vyšel sborník Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava

Ilustrační foto

Studie v tomto sborníku zasazují události roku 1943 do širšího kontextu německé okupační politiky v Evropě se zvláštním přihlédnutím k vývoji v Protektorátu Čechy a Morava. Mimořádná pozornost je věnována vedle odboje na Slovensku v roce 1943 a partyzánského hnutí ve východním Polsku, v Bělorusku a na Ukrajině i válečnému vývoji v průběhu tohoto roku a československému příspěvku k válečným aktivitám antihitlerovské koalice na východní i západní frontě. Další studie pojednávají o situaci domácího protinacistického odboje v roce 1943, o vzdělávacích aktivitách ÚSTR na poli protektorátní historie a protižidovské politiky či o každodenním životě malého města na okraji třetí říše viděném optikou městského fotografického ateliéru.

ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, brož., 158 str., ISBN 978-80-87912-18-8

Přidáno: 29.01.2015

Seminář Dějiny v zrcadle jazyka

Pozvánka na seminář Dějiny v zrcadle jazyka (Praha, FFUK, 24.02.2015 od 17.30)

Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav českého národního korpusu FF UK a Ústav českých dějin FF UK pořádají v úterý 24. února 2015 od 17.30 přednášku s besedou Dějiny v zrcadle jazyka. Jazykové korpusy – výzkumný nástroj nejen pro jazykovědce.

Přednáška Václava Cvrčka (ÚČNK FF UK) proběhne na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2 v místnosti č. 1 (mapy.cz).

Přidáno: 27.01.2015

Vzpomínkový večer na Jana Zajíce v Knihovně Václava Havla

Jan Zajíc (Foto zdroj: Archiv bezpečnostních složek)

Dne 25. února 1969 se v jednom z domů na pražském Václavském náměstí polil hořlavinou a zapálil student železniční průmyslovky v Šumperku Jan Zajíc. Jeho životní osudy, motivy jeho šokujícího protestu či reakce veřejnosti a režimu připomenou Branislav Dorko (autor monografie Jan Zajíc) a Milena Horsáková (spoluautorka filmu Sami proti zlu: Jan Zajíc - pochodeň č. 2, který bude promítnut).

Moderátorem bude historik Petr Blažek (ÚSTR). Vzpomínkový večer se koná v úterý 24. února 2015 od 19 hodin v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1 (mapy.cz).

Přidáno: 27.01.2015

Velehrad Vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru

Ústav pro studium totalitních režimů připravuje 10.–12. června 2015 konferenci a výstavu s názvem VELEHRAD VÁS VOLÁ! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru.

 • Hlavní partneři konference: Centrum Aletti Velehrad-Roma, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pamäti národa v Bratislavě
 • Mediální partneři: Česká redakce Rádia Vatikán, Katolický týdeník, Radio Proglas, Televize NOE
 • Místo konání: komplex poutního místa Velehrad, Zlínský kraj, Jižní Morava, ČR
 • Call for Abstracts

Přidáno: 22.01.2015

Konference Československo v letech 1963–1967

Dovolujeme si Vás pozvat na vědeckou konferenci, pořádanou Ústavem pro studium totalitních režimů, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Státním okresním archivem v Českých Budějovicích na téma: Československo v letech 1963–1967.

Konference se koná v Českých Budějovicích ve dnech 20. a 21. května 2015 v budově Státního okresního archivu. Přijímáme příspěvky mapující dané období v celé jeho šíři – v oblasti společenské, kulturní, politické, hospodářské, sportovní apod. Organizátoři počítají s vydáním kolektivní monografie příspěvků z této konference.

Uzávěrka pro odeslání přihlášek s abstrakty je stanovena na 15. 3. 2014.

Přidáno: 22.01.2015

Stanovisko vedení ÚSTR k rozhodnutí soudu, že Daniel Herman nebyl odvolán protiprávně

Po celých 8 měsíců od chvíle, kdy obvodní soud nepravomocně zrušil odvolání Daniela Hermana z funkce ředitele ÚSTR, jsme ze všech stran – od mnohých odborářů, novinářů i politiků – stále dokola slýchali či četli, že odvolání bylo protizákonné, že Rada ÚSTR si atrahovala pravomoci, které jí nepříslušejí, a že se máme těšit, až se pan Herman vrátí do funkce. Byli bychom rádi, kdyby se teď srovnatelná pozornost věnovala verdiktu městského soudu: Daniel Herman ředitelem ÚSTR není a jeho odvolání je platné. Očekáváme, že D. Herman bude navždy tvrdit, že šlo o politický puč, avšak to nemá ani racionální základ, ani právní dopad.

Neplatí ani oblíbené tvrzení účelových odborových organizací, že současné vedení jen prohrává soudy. Argumenty v rozsudku nižší instance, kterými se naši odpůrci tak rádi oháněli, byly vyšší instancí jednoznačně popřeny. Současní představitelé ústavu by uvítali, kdyby to všichni, kteří proti nim vedou permanentní válku, konečně vzali v potaz.

Za vedení ÚSTR
Zdeněk Hazdra, ředitel ústavu

V Praze 21. ledna 2015

Přidáno: 21.01.2015


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.