Ústav pro studium totalitních režimů

Poslední rozloučení s Theobaldem Czerninem

Poslední rozloučení s Theobaldem Czerninem (Dymokury, 28.07.2015)

Hrabě Theobald Czernin (1936–2015), jehož životní cesta se uzavřela 12. července letošního roku, patřil k nemnoha potomkům české šlechty, kteří po únoru 1948 setrvali v komunistickém Československu. Studovat nemohl, a tak se živil jako dělník na stavbách, jezdil s nákladními vozy, obsluhoval jeřáby a bagry a nakonec ho lidé vídali jako řidiče sanitky. Ač měl možnost, do exilu – na rozdíl od svých rodičů a řady příbuzných – neodešel.

Přidáno: 31.07.2015

Program konference Život ve stínu šibenice

Ústav pro studium totalitních režimů,Národní muzeum a Muzeum českého a slovenského exilu si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem Život ve stínu šibenice, která proběhne 10. září 2015 v Národním památníku na Vítkově.

Přidáno: 30.07.2015

Vyšel katalog k výstavě Velehrad vás volá!

Obálka katalogu k výstavě Velehrad vás volá! – ilustrační foto

Katalog ke stejnojmenné výstavě, jež doprovázela mezinárodní konferenci Velehrad vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru. Helsinská konference prosadila v roce 1975 zásadu lidských práv nejen do diplomatické agendy. V následujícím desetiletí se ukázalo, že stejně důležitý pro změny v Evropě byl i „helsinský proces“ vedený zdola. Součástí tohoto procesu se stalo také probuzení církví ve středoevropském regionu. Duchovní i laici, především ti působící neveřejně, začali formulovat stále důraznější požadavky na dodržování náboženských a občanských svobod. Výrazným mezníkem tohoto dění se stala poutní slavnost na Velehradě v červenci 1985, kdy se zde shromáždil velký počet věřících z Československa i sousedních zemí. Původně plánovaná mírová slavnost se změnila v demonstraci za náboženské a občanské svobody. Katalog vedle tematických textů přináší i řadu unikátních dokumentů a fotografií.

Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu UPOL, ÚSTR, Praha 2015, 1. vydání, brož., 159 str., ISBN 978-80-87912-00-3

Přidáno: 13.07.2015

Vyšlo šestadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii

Obálka časopisu Securitas Imperii 26 - ilustrační foto

Dvacáté šesté číslo Securitas Imperii obsahuje studie různého tematického zaměření. Josef Mlejnek se zabývá proměnlivou rolí ideologie v komunistickém totalitarismu. Petr Kaňák a Jan Vajskebr se věnují trestnímu právu a soudnictví v rámci SS a německé policie, Martin Nekola Československé straně národně demokratické v exilu a Jiří Pernes představuje případ ministra Karla Löbla. Slovenské problematiky se dotýkají dva příspěvky věnované přelomovému roku 1989 – Jerguš Sivoš: Rok 1989 na oddelení boja proti pravicovému oportunizmu. Správy kontrarozviedky v Bratislave, Peter Jašek: Pád komunistického režimu na Slovensku (1989–1990). Číslo obsahuje také dokumenty, diskuzi, recenze i zprávy.

Přidáno: 09.07.2015

Tématem Paměť a dějiny 2/2015 je konec druhé světové války

Paměť a dějiny č. 2/2015 - Ilustrační foto

Tématem nového vydání revue Paměť a dějiny je konec druhé světové války a jeho důsledky pro Evropu a především Československo. Napoví už úvodní studie Václava Vebera Konec druhé světové války a sovětizace střední Evropy. Dále se číslo zabývá osudy ruské emigrace v ČSR po květnovém osvobození, průběhem Pražského povstání a také osudy několika lidí, kteří se do průběhu válečných událostí zapojili na obou stranách konfliktu, a jakkoliv do roku 1945 stáli proti sobě, jejich životní cesty se vlivem dějinných paradoxů nakonec propojily za zdmi komunistických věznic. Dále nechybí tradiční rubriky Rozhovor, Dokumenty či Recenze a anotace.

Přidáno: 08.07.2015

Reflexe undergroundu

Říká se, že underground měl tolik podob, kolik bylo „androšů“. Navzdory perzekucím normalizačního režimu prokázalo podzemní hnutí nebývalou životaschopnost, zahrnující různorodé kulturní/politické aktivity. Nejen jim, ale i konkrétním osobnostem, každodennímu životu v undergroundu či nástupu mladších generací, bude věnována tato odborná konference.

 • Termín: 22. září 2015
 • Místo konání: Knihovna Václava Havla (přednáškový sál), Ostrovní 13, 110 00 Praha 1
 • Organizátoři: Ústav pro studium totalitních režimů, Knihovna Václava Havla

Přidáno: 01.07.2015

Škola v proměnách popkultury – filmový večer v kině Světozor

Škola v proměnách popkultury – filmový večer v kině Světozor

Ve čtvrtek 27. srpna 2015 od 20.30 pořádá Ústav pro studium totalitních režimů filmový večer Škola v proměnách popkultury. Komentovaným filmovým pásmem bude provázet Jaroslav Pinkas, diskutovat přijdou Ondřej Šteffl (Scio), Jiří Růžička (Gymnázium Jana Keplera), Jaroslav Pinkas (ÚSTR) a další, moderovat bude Tomáš Feřtek.

Filmový večer se uskuteční ve velkém sále kina Světozor. Vstupné 30 Kč.

Přidáno: 29.06.2015


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.