Ústav pro studium totalitních režimů

Seminář LSD made in ČSSR

Pozvánka na seminář LSD made in ČSSR (Praha, ÚSTR, 16.06.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů zve na seminář LSD made in ČSSR. Výzkum a zneužívání psychotropních látek v období komunistického režimu, který proběhne ve čtvrtek 16. června 2016 od 17 hodin v ÚSTR, Siwicova 2, Praha 3. Jako hosté vystoupí Pavel Křemen, režisér dokumentárního filmu LSD made in ČSSR, který bude promítnut, a Miloš Vojtěchovský, psychiatr podílející se v 60. letech na výzkumu LSD v ČSSR, moderuje historik Petr Blažek.

Přidáno: 25.05.2016

Další rozsudek dopadl ve prospěch ÚSTR

Tentokrát rozhodoval přímo Nejvyšší soud ČR, k němuž po předchozí prohře u odvolacího soudu podal dovolání bývalý ředitel ÚSTR. Rozsudek zní: Dovolání žalobce se zamítá. Rozsudek odvolacího soudu byl shledán jako správný, takže odvolání Mgr. Daniela Hermana z funkce ředitele ÚSTR 10. 4. 2013 je platné. Proti tomuto rozsudku Nejvyššího soudu už není přípustný žádný opravný prostředek.

Celý soudní spor tím však nekončí, neboť měl více bodů a odvolací soud vrátil soudu první instance k projednání ještě žalobu na neplatnost výpovědi bývalému řediteli ÚSTR. Kdyby tentokrát uspěl, stal by se D. Herman znovu zaměstnancem ÚSTR, ne však v ředitelské funkci.
Od roku 2013 ÚSTR prohrál jeden soudní spor a ve třech uspěl. Tři další soudní spory jsou dosud v běhu.

Přidáno: 24.05.2016

Letní škola pro učitele

Pozvánka na letní školu Druhé strany dějin (Praha, Centrem současného umění DOX 25.–26.08.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum současného umění DOX a Stálá konference asociací ve vzdělávání zvou učitele dějepisu a společenských věd na letní školu Druhé strany dějin, která se uskuteční ve dnech 25.–26. srpna 2016 v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP.

Přidáno: 20.05.2016

Call for Papers: Party, Security Services, and Government Archives in International Perspective

Vyhlašujeme Call for Papers na konferenci Party, Security Services, and Government Archives in International Perspective: Perceptions of Society at the Top in East Central Europe, 1945–1981, která proběhne ve dnech 1.–2. prosince 2016 v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů.

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci prosíme o zaslání anotace v anglickém jazyce v rozsahu 300-500 znaků do 31. května 2016 na adresu: muriel.blaive@gmail.com.

Konferenčním jazykem bude angličtina.

Přidáno: 20.05.2016

Konference Československo v letech 1968–1971

Pozvánka na konferenci „Československo v letech 1968–1971“ (České Budějovice, 25.–26. května 2016)

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice a Jihočeský kraj zvou na konferenci Československo v letech 1968–1971, která proběhne v budově Státního okresního archivu v Českých Budějovicích (Rudolfovská 40) ve dnech 25.–26. května 2016.

Všechny zájemce o účast prosíme, aby se registrovali na e-mailu kamila.kozichova@ustrcr.cz.

Přidáno: 20.05.2016

Přednáška o pracovně výchovných táborech v Protektorátu Čechy a Morava

Pozvánka na přednášku o pracovně výchovných táborech v protektorátu Čechy a Morava (Praha, ÚSTR, 02.06.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů zve na přednášku historika Stanislava Kokošky Pracovně výchovné tábory v Protektorátu Čechy a Morava, která se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2016 od 17 hodin v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3.

Přidáno: 20.05.2016

Výstava ÚSTR vůbec poprvé mapuje perzekuci selského stavu

Pozvanka na vystavu Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu (Praha, 25. května do 30. září 2016)

Vztah Čechů k půdě je dodnes neblaze poznamenán násilím v době kolektivizace. Ukazuje to výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s dalšími institucemi připravil Ústav pro studium totalitních režimů.

 • Kde: Národní zemědělské muzeum, Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7-Holešovice (mapa)
 • Kdy: Výstava je otevřena od 25. května do 30. září 2016, úterý – neděle od 9.00 do 17.00

Přidáno: 17.05.2016


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.