Ústav pro studium totalitních režimů

Výstava o československém exilu 20. století

Vernisáž výstavy Československý exil 20století v Praze

Praha 30. září 2016 – Jakým způsobem ovlivnil exil v letech 1914 až 1989 statisíce lidských osudů? Kdo byli významní českoslovenští exulanti a do jaké míry jsme dnes již zapomněli na fenomén exilu v dobách nesvobody? Tato témata zpracovali autoři venkovní expozice Československý exil 20. století, která byla dnes zahájena na Jungmannově náměstí v Praze.

Putovní výstava Československý exil 20. století je projektem spolku Československý exil. „Jeho cílem je prostřednictvím kulturních a výstavních projektů připomínat fenomén exilu Čechů a Slováků z území někdejšího Československa v období 1914–1989,“ říká kurátor výstavy Miroslav Krupička. Exil pokládá za významný jev moderních československých a českých dějin, který ovlivnil osudy statisíců lidí a neměl by zůstat opomíjen v informačním chaosu současnosti.

Přidáno: 30.09.2016

Nabídka seminářů pro učitele na 1. pololetí školního roku 2016/2017

Pozvánka naseminář Národní identity (Praha,  ÚSTR 21.10.2016)

Semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.

Přidáno: 30.09.2016

Pozvánka na konferenci Jáchymov ve 20. století

Pozvánka na konferenci Jáchymov ve 20. století – místo paměti evropských dějin (Muzeum Královská mincovna, Jáchymov 12.–14.10.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů, Muzeum Karlovy Vary, New York University Prague a Collegium Carolinum pořádají ve dnech 12.–14. října 2016 mezinárodní konferenci Jáchymov ve 20. století – místo paměti evropských dějin.

Konference se bude konat v prostorách Muzea Královská mincovna, Nám. Republiky 37, Jáchymov.

Přidáno: 30.09.2016

Prezentace knihy Anna Solidarita a setkání s historikem Sławomirem Cenckiewiczem

Prezentace knihy Anna Solidarita a setkání s historikem Sławomirem Cenckiewiczem (Praha, ÚSTR 15.10.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů, Polský institut v Praze a nakladatelství Volvox Globator zvou na prezentaci knihy Anna Solidarita. Život a dílo Anny Walentynowiczové na pozadí doby (1929–2010) a na setkání s jejím autorem, polským historikem Sławomirem Cenckiewiczem, které proběhne v úterý 11. října od 17 hodin v ÚSTRu, Siwiecova 2, Praha 3. Tlumočení z polštiny bude zajištěno.

Přidáno: 30.09.2016

Filmový seminář Hra s dějinami: Ztraceni v Mnichově

Pozvánka na filmový seminář Hra s dějinami: Ztraceni v Mnichově (Praha, Pedagogická fakulta UK 12.10.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů a Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK zvou na filmový seminář Hra s dějinami: Ztraceni v Mnichově, který se uskuteční ve středu 12. října od 18 hodin na Pedagogické fakultě UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, v místnosti R016. Po projekci filmu bude následovat debata s hosty – s režisérem a scenáristou Petrem Zelenkou, spisovatelem Janem Drnkem (autorem knihy Žáby v mlíku) a s historiky Eduardem Burgetem, Janem Machalou, Zdenko Maršálkem a Jaroslavem Šebkem. Moderují Petr Kopal a Petr Koura.

Přidáno: 30.09.2016

Vyšla kolektivní monografie Předjaří. Československo 1963–1967

Předjaří. Československo 1963–1967 – ilustrační foto

Předjařím obvykle nazýváme období, které následuje po zimě, jež nás sužuje nevlídnými podmínkami, veskrze nepříjemným mrazem a nepohodou. S předjařím naopak přichází naděje a optimismus. Šestou dekádu dvacátého století si nejčastěji spojujeme s pražským jarem roku 1968, to ovšem bylo vyvrcholením déle trvajících procesů, které tak můžeme analogicky nazývat „předjařím“ a jež se snaží alespoň částečně zmapovat a interpretovat tato publikace...

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, Praha 2016, 1. vydání, brož., 408 str., ISBN 978-80-87311-74-5 (JČM), ISBN 978-80-87912-45-4 (ÚSTR)

Přidáno: 29.09.2016

Prezentace portálu Socialism Realised zaměřeného na výuku českých dějin v zahraničí

Prezentace portálu Socialism Realised zaměřeného na výuku českých dějin v zahraničí (Praha, Divadlo Perštýn 18.10.2016)

Co a jak máme říkat mezinárodnímu publiku o československých dějinách? Patří československý komunismus do hodin dějepisu v Evropě a USA? Na tyto a další otázky spojené s problematikou výuky českých dějin v zahraničí se pokusíme odpovědět na prezentaci projektu Socialism Realised: Vývoz dějin, která proběhne v úterý 18. října 2016 od 18 hodin v Divadle Perštýn, Na Perštýně 6, Praha 1 (vchod z Martinské ulice).

Přidáno: 29.09.2016

Před konferencí o Jáchymově se uskuteční mimořádný koncert v Karlových Varech

Konference „Jáchymov ve 20. století – místo paměti evropských dějin“ se chystá na dny 12.-14. října 2016, ale už v neděli 25. září 2016 v 19.30 vystoupí v karlovarském Grandhotelu Pupp Karlovarský symfonický orchestr, který pod taktovkou Francouze Martina Lebela provede Requiem Antonína Dvořáka, jedno z nejpůsobivějších děl světové duchovní hudby. Koncertem se uzavírá Dvořákův karlovarský podzim, avšak volba repertoáru, stejně jako související program, už přímo předjímá blížící se konferenci: v rámci večera promluví publicistka Petruška Šustrová a další osobnosti a přímo v koncertních prostorách bude ke zhlédnutí výstava „Historie vs. Vize: uran – Jáchymov – paměť“, která představí architektonický návrh památníku pro NKP Rudá věž smrti, 3D vizualizace trestaneckých pracovních táborů a dolového zázemí Rovnost a Svornost nebo nedávno objevené fyzické předměty hornického skanzenu Štola č. 1.

Přidáno: 23.09.2016


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

  • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
  • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
  • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
  • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
  • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
  • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
  • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
  • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.