Ústav pro studium totalitních režimů

Prezentace českého vydání knihy Ryszard Siwiec 1909–1968

Prezentace českého vydání knihy Ryszard Siwiec 1909–1968 (Praha, ÚSTR, 8.9.2015 v 17.00)

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá v úterý 8. září 2015 prezentaci publikace o Ryszardu Siwiecovi, který se před 47 lety ve Varšavě zapálil na protest proti účasti jednotek Polské lidové armády na srpnové okupaci ČSR. Kniha historika Petra Blažka bude prezentována po pietním aktu u pomníku Ryszarda Siwce před budovou Ústavu pro studium totalitních režimů (Siwiecova 2, Praha 3), který proběhne v 17 hodin.

Přidáno: 27.08.2015

Pozvánka na konferenci Život ve stínu šibenice

 (Praha, Národní památník na Vítkově, 10.09.2015)

Ústav pro studium totalitních režimů, Národní muzeum a Muzeum českého a slovenského exilu si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem Život ve stínu šibenice, která proběhne 10. září 2015 v Národním památníku na Vítkově.

Řada obyvatel českých zemí a Československa byla perzekvována jak v období protektorátu, tak po roce 1948. Jednalo se nejenom o elity (inteligenci, vědce, umělce, členy církví), ale i o „obyčejné“ osoby (zemědělce, dělníky apod.), které se postavily proti fašistickému či komunistickému režimu, nebo byly pro ně hrozbou. Jejich osudům, ale i mechanismům perzekucí a různým formám vyloučení ze společnosti se bude věnovat odborná konference, která navazuje na stejnojmennou výstavu konanou v Brně.

Přidáno: 25.08.2015

Škola v proměnách popkultury – filmový večer v kině Světozor

Škola v proměnách popkultury – filmový večer v kině Světozor

Ve čtvrtek 27. srpna 2015 od 20.30 pořádá Ústav pro studium totalitních režimů filmový večer Škola v proměnách popkultury. Komentovaným filmovým pásmem bude provázet Jaroslav Pinkas, diskutovat přijdou Ondřej Šteffl (Scio), Jiří Růžička (Gymnázium Jana Keplera), Jaroslav Pinkas (ÚSTR) a další, moderovat bude Tomáš Feřtek.

Filmový večer se uskuteční ve velkém sále kina Světozor. Vstupné 30 Kč.

Přidáno: 25.08.2015

Seminář pro učitele Dějiny ve škole

Pozvánka na seminář pro učitele Dějiny ve školen ( Centrum současného umění DOX, 18.09.20157)

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání seminář pro učitele dějepisu a společenských věd Dějiny ve škole, který se uskuteční v pátek 18. září 2015 od 10 do 18.30 v DOXu na adrese Poupětova 1, Praha 7.

Přidáno: 25.08.2015

Pozvánka na konferenci Reflexe undergroundu

Pozvánka na konferenci Reflexe undergroundu (Praha, 22.9.2015)

Ústav pro studium totalitních režimů a Knihovna Václava Havla si Vás dovolují pozvat na konferenci Reflexe undergroundu, která se uskuteční 22. září 2015 v prostorách Knihovny Václava Havla (přednáškový sál), Ostrovní 13, Praha 1.

Říká se, že underground měl tolik podob, kolik bylo „androšů“. Navzdory perzekucím normalizačního režimu prokázalo podzemní hnutí nebývalou životaschopnost, zahrnující různorodé kulturní/politické aktivity. Nejen jim, ale i konkrétním osobnostem, každodennímu životu v undergroundu či nástupu mladších generací, bude věnována tato odborná konference.

Přidáno: 24.08.2015


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

  • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
  • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
  • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
  • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
  • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
  • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
  • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
  • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.