Ústav pro studium totalitních režimů

Seminář o studentských demonstracích v letech 1945–1948

Pozvánka na seminář o studentských demonstracích v letech 1945–1948 (Praha, ÚSTR, 11.02.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá ve čtvrtek 11. února od 17 hodin seminář Jediný výstřel únorového puče II. Aktuální výsledky výzkumu studentských nepokojů v letech 1945–1948. Pokračování stejnojmenného semináře z února 2014 se tentokrát zaměří na širší problematiku studentských protikomunistických vystoupení v období 1945–1948. Jaromír Kalus spolu se svým hostem, Jiřím Pernesem, připomene studentskou demonstraci 11. prosince 1945 v Praze, střetnutí vysokoškolských studentů a dělníků Zbrojovky 6. února 1946 v Brně a samozřejmě i průběh únorového puče a studentského odporu dne 25. února 1948.

Přidáno: 05.02.2016

Seminář o nasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938–1939

Pozvánka na seminářNasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938–1939 (Praha, ÚSTR, 18.02.2016)

Ve čtvrtek 18. února 2016 od 17 hodin zveme do Ústavu pro studium totalitních režimů (Siwiecova 2, Praha 3) na přednášku historika Jana Vajskebra Nasazení německých policejních složek při rozbití Československa 1938–1939. Jako host vystoupí historik Petr Kaňák.

Přidáno: 04.02.2016

Nabídka seminářů pro učitele

Ústav pro studium totalitních režimů i v roce 2016 připravil řadu seminářů pro učitele dějepisu a společenskovědních předmětů akreditovaných MŠMT v systému DVPP. Všechny semináře jsou zdarma.

Semináře pro učitele ze středních odborných škol

Pozvánka na historickou dílnu: Fotografie ve výuce dějepisu (Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4, Praha 10 - Hostivař , 11.02.2016)

Semináře a dílny, Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3

Pozvánka na seminář: Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů (Praha, ÚSTR , 18.03.2016) Pozvánka na historickou dílnu: Pamětník ve výuce (Praha, ÚSTR, 4. března 2016, 9 – 15 hod.)

 • 4. března, 9 – 15 hod., Historická dílna: Pamětník ve výuce
 • 18. března, 9.30 – 13.30 hod., Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů
 • 8. dubna, 9 – 15 hod., Národní identity ve škole
 • 13. května, 9 – 15 hod., Komiks pod lavicí?

Webové semináře, online

 • 10. února od 20 hodin, Československo 3889: příklad využití počítačové simulace ve výuce o minulosti
 • 13. dubna od 20 hodin, Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech

Přidáno: 04.02.2016

2. jednání Rady ÚSTR

 • Datum: 10. února 2016 od 16.00
 • Místo konání: Siwiecova 2, Praha 3
 • Návrh programu

Přidáno: 03.02.2016

Call for Abstracts na konferenci Československo v letech 1968–1971

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní okresní archiv v Českých Budějovicích vyhlašují Call for Abstracts ke konferenci Československo v letech 1968-1971, která se bude konat ve dnech 25. a 26. května 2016 v budově Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, Rudolfovská 40. Přijímáme příspěvky mapující dané období v celé jeho šíři – v oblasti společenské, kulturní, politické, hospodářské, sportovní apod. Uzávěrka přihlášek s abstrakty je 21. března 2016.

Přidáno: 02.02.2016

Nová výstava na Zámku Žďár nad Sázavou mapuje pronásledování římskokatolické církve v Československu

Zámek Žďár nad Sázavou ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem Kanceláře prezidenta republiky představí svým návštěvníkům novou výstavu pod názvem „Diktatura versus naděje“, která mapuje pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989.

Výstava bude přístupna veřejnosti od 1. února do 15. března 2016 v prostorách Muzea nové generace.

Přidáno: 01.02.2016

Prezentace knihy Mezi všemi tábory

Pozvánka na prezentaci knihy Gerharda Scholtena Mezi všemi tábory (Praha, 24.02.2016 od 17.00)

Ústav pro studium totalitních režimů, nakladatelství Argo a Rakouské kulturní fórum v Praze zvou na prezentaci vzpomínkové knihy Gerharda Scholtena Mezi všemi tábory. Život v době, která zešílela. Autor se ve svých pamětech vrací k letům 1944–47, kdy byl nejprve vězněn v terezínské Malé pevnosti a v koncentračním táboře v Osvětimi a po návratu do Prahy jako Němec nejprve umístěn do internačního tábora, a poté zbaven majetku a občanství. Scholtenovy memoáry posmrtně vydaly nakladatelství Argo a Ústav pro studium totalitních režimů v překladu Zuzany Jörgens.
Prezentace knihy se uskuteční ve středu 24. února od 17 hodin v Rakouském kulturním fóru v Praze, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1.

Přidáno: 29.01.2016


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.