Ústav pro studium totalitních režimů

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Příběhy 20. století

Dne 28. dubna 2016 si v Domě U Kamenného zvonu v Praze převzali ocenění autoři nejlépe zpracovaných vzpomínek pamětníků v soutěži Příběhy 20. století. Do letošního ročníku soutěže, kterou už potřetí pořádaly neziskové organizace Post Bellum a Pant ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a dalšími organizacemi, se přihlásily téměř tři stovky soutěžících z České a Slovenské republiky. Devadesát pět z nich práci dokončilo a ucházelo se o přízeň poroty ve třech věkových kategoriích. Se všemi soutěžními příběhy se veřejnost může seznámit na stránkách www.pribehy20stoleti.cz.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Příběhy 20. století (Praha, ÚSTR, 28.04.2016) Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Příběhy 20. století (Praha, ÚSTR, 28.04.2016) Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Příběhy 20. století (Praha, ÚSTR, 28.04.2016) Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Příběhy 20. století (Praha, ÚSTR, 28.04.2016) Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Příběhy 20. století (Praha, ÚSTR, 28.04.2016) Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Příběhy 20. století (Praha, ÚSTR, 28.04.2016) Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Příběhy 20. století (Praha, ÚSTR, 28.04.2016) Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Příběhy 20. století (Praha, ÚSTR, 28.04.2016) Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Příběhy 20. století (Praha, ÚSTR, 28.04.2016)

Přidáno: 29.04.2016

Filmový seminář o osvobození Československa 1945

Pozvánka

Zveme vás na seminář Osvobození Československa v roce 1945. Téma historické a filmové, který pořádáme ve čtvrtek 5. května 2016 od 17 hodin v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3. Moderátoři Petr Kopal a Jan Machala spolu se svým hostem, historikem Stanislavem Kokoškou, na semináři představí proměny zobrazování květnových událostí roku 1945 prostřednictvím filmových ukázek.

Přidáno: 28.04.2016

Vyjádření Rady ÚSTR k závěrům kontrolní akce NKÚ

Rada ÚSTR, podobně jako vedení ÚSTR a ABS, vydala prohlášení týkající se kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, která v ÚSTR a ABS proběhla ve druhé polovině roku 2015. Rada ÚSTR bere na vědomí výhrady obsažené v Kontrolní zprávě NKÚ ze dne 25. 4. 2016 a vnímá je jako potvrzení námitek, které sama vznášela. Většina zjištěných chyb však podle ní již byla novými pravidly a organizačními změnami odstraněna. Na svém nejbližším zasedání Rada požádá vedení ÚSTR a ABS o reakci na závěry kontroly NKÚ. Celý text prohlášení najdete zde.

Přidáno: 27.04.2016

Nabídka seminářů pro učitele

Pozvánka na seminář pro učitele Komiks pod lavicí? (Praha, ÚSTR 13. 05.2016)

Učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů nabízíme:

 • 13. května 2016, 9 – 15 hod., Komiks pod lavicí?
 • 25. – 26. srpna 2016, Letní škola 2016 – Druhé strany dějin

Semináře mají akreditaci MŠMT v systému DVPP a jsou zdarma.

Přidáno: 27.04.2016

Seminář Petr Savickij – spoluzakladatel euroasijského hnutí

Pozvánka na seminář Petr Savickij – spoluzakladatel euroasijského hnutí (Praha, Knihovna Václava Havla, 19.05.2016a

Ústav pro studium totalitních režimů a Knihovna Václava Havla zvou na seminář, který připomene pohnuté osudy Petra Nikolajeviče Savického, spoluzakladatele a jednoho z ideologů euroasijského hnutí. Seminář proběhne ve čtvrtek 19. května 2016 od 19 hodin v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1.

Přidáno: 27.04.2016

Vyjádření vedení ÚSTR a ABS k závěrům kontrolní akce NKÚ

Vedení ÚSTR a ABS vítá výsledky kontroly, kterou Nejvyšší kontrolní úřad provedl v ÚSTR a v ABS od června do listopadu 2015 a jejíž výstupy zveřejnil 25. dubna 2016 na svých webových stránkách.

Jelikož však některá média „citují“ závěry kontroly s typicky posunutým významem, musíme v této souvislosti odkázat na původní pramen – tedy na text Kontrolního závěru z kontrolní akce NKÚ č. 15/39, zveřejněný ve formátu pdf na webu NKÚ. Celé vyjádření vedení ÚSTR a ABS najdete zde.

Přidáno: 26.04.2016

Call for Papers na konferenci Jáchymov ve 20. století – místo paměti evropských dějin

Ústav pro studium totalitních režimů přijímá příspěvky na konferenci Jáchymov ve 20. století – místo paměti evropských dějin, kterou spolu s Muzeem Karlovy Vary, New York University Prague a Collegium Carolinum pořádá ve dnech 12. až 14. října 2016 v Jáchymově.

Přidáno: 26.04.2016

Konference Československo v letech 1968–1971

Pozvánka na konferenci „Československo v letech 1968–1971“ (České Budějovice, 25.–26. května 2016)

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice a Jihočeský kraj zvou na konferenci Československo v letech 1968–1971, která proběhne v budově Státního okresního archivu v Českých Budějovicích (Rudolfovská 40) ve dnech 25.–26. května 2016.

Všechny zájemce o účast prosíme, aby se registrovali na e-mailu kamila.kozichova@ustrcr.cz.

Přidáno: 26.04.2016


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.