Ústav pro studium totalitních režimů

1989: kontinuity a diskontinuity – seminář pro učitele

Ústav pro studium totalitních režimů zve učitele dějepisu a společenských věd na vzdělávací seminář 1989: kontinuity a diskontinuity, který se bude konat ve spolupráci s Iniciativou FÓR_UM v Sametovém centru, Cihelná 4, Praha 1, v pátek 31. října 2014 od 9 do 15 hodin.

Kurz je zdarma a je akreditovaný MŠMT v systému DVPP pod č. j. 30216/2014-1-842.

Přidáno: 30.10.2014

Seminář ČSSR v tvrdých datech?

Pozvánka na seminář: ČSSR v tvrdých datech? Příklady z výzkumu (Praha, 04.11.2014)

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Českým sociálněvědním datovým archivem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Sametovým centrem pořádá seminář ČSSR v tvrdých datech? Příklady z výzkumu. ÚSTR spolu s ČSDA ukáže, jak lze metodami sociálních věd rozložit některé děje komunistického Československa do jedniček a nul. A zejména pak na příkladech ukážeme, jak se těchto jedniček a nul smysluplně „ptát“ a jak číst (přetlumočit) výsledek takového tázání.

Seminář se uskuteční v úterý 4. listopadu 2014 od 19 hodin v Sametovém centru, Cihelná 4, Praha 1.

Přidáno: 30.10.2014

Vyšlo třetí číslo osmého ročníku revue Paměť a dějiny

Paměť a dějiny č. 3/2014 - Ilustrační foto

Nové číslo revue Paměť a dějiny je věnováno především 25. výročí sametové revoluce v Československu a pádu komunistických režimů v Evropě. Z mezinárodní perspektivy je nahlíženo britským historikem Timothy Gartonem Ashem, pohled „k sousedům“ zprostředkovávají rozhovor s filozofem a někdejším východoněmeckým disidentem Wolframem Tschichem a zprávy z provenience německé tajné služby Stasi o československých událostech let 1988–1989. Struktury tehdejší domácí moci přibližují články o Hlavním výboru KSČ na Federálním ministerstvu vnitra ČSSR, o sledování a monitorování studentské demonstrace 17. listopadu a o likvidaci opěrných bodů Správy sledování. Další studie se zabývají například svérázným bojem Společnosti za veselejší současnost s komunistickým režimem či životní poutí představitele „skryté církve“ P. Bohumila Koláře. Rubrika Dokumenty přináší informace o odsouzení Karla Kryla v roce 1975 a v Galerii představujeme život a dílo sester Válových. Druhé světové válce jsou pak věnovány články o Polském podzemním státu a jeho vojenské složce Zemské armádě a o působení zvláštního oddílu kontrarozvědky Hlavního velitelství Zemské armády určeného k likvidaci zrádců a kolaborantů. Dále v čísle najdete anketu, recenze i zprávy.

Přidáno: 29.10.2014

Zdroje dat ve společenských vědách

Pozvánka na seminář Zdroje dat ve společenských vědách (Praha, KK UK, 5.11.2014, 09.30–12.00)

Ve středu 5. listopadu 2014 se uskuteční seminář Zdroje dat ve společenských vědách, který u příležitosti Informačního dne Českého sociálněvědního archivu (ČSDA) pořádají Ústav pro studium totalitních režimů, ČSDA a Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK. Na semináři bude představena datová archivace v sociálních vědách, typologie uložených dat a mezinárodní spolupráce datových archivů. Součástí semináře bude praktická ukázka práce s on-line databází i prezentace konkrétních datových kolekcí. Ta se bude vztahovat k datům pocházejícím z ÚSTRu či k datům sociologickým, která se buď věnují vnímání dějin současnou společností a /nebo datům, která vyprodukovali sociologové v minulosti a která popisují českou společnost od roku 1946.

Seminář proběhne v učebně č. 429 na Filozofické fakultě UK (nám. Jana Palacha 2) od 9. 30 do 12 hodin.

Přidáno: 29.10.2014

Mezinárodní konference Kontexty 17. listopadu

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Kontexty 17. listopadu.

Pozvánka na konferenci Kontexty 17. listopadu (Praha, FF UK, 13.11.2014)

  • Termín: 13. listopad 2014 od 9.30 do 16.30 hod
  • Místo konání: Praha, Velká aula Filozofické fakulty

Konference, která se koná pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka, je součástí řady akcí, které Ústav pro studium totalitních režimů připravuje nebo se na nich organizačně podílí. Jejich cílem je připomenout pád komunistického režimu nejen v Československu, ale i v dalších zemích tehdejšího východního bloku.

Přidáno: 23.10.2014

Film a televize v době tzv. přestavby

Dovolujeme si Vás informovat, že 4. prosince 2014 se na Ústavu pro studium totalitních režimů uskuteční seminář Film a televize v době tzv. přestavby. Termín pro přihlášku referátu (uzávěrka programu) je 3. 11. 2014.

Přidáno: 22.10.2014


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

  • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
  • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
  • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
  • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
  • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
  • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
  • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
  • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.