Ústav pro studium totalitních režimů

Film a televize v době tzv. přestavby

Dovolujeme si Vás informovat, že 4. 12. 2014 se na Ústavu pro studium totalitních režimů uskuteční seminář Film a televize v době tzv. přestavby. Termín pro přihlášku referátu (uzávěrka programu) je 3. 11. 2014.

Přidáno: 02.10.2014

Doprovodný program konference Škola vs. paměť?

Doprovodný program konference Škola vs. paměť?

Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta UK zve pedagogy, studenty a další zájemce na doprovodný program konference Škola vs. paměť . Bližší informace o workshopech a registrační formulář.

Workshopy:

 • Wikipedie, pátek 3. 10., FF UK Praha, 13:00 - 16:00
 • Stopy paměti, sobota 4. 10., Ústí nad Labem, 10:00 - 19:00
 • Dokumentární film, pátek 17. 10., FF UK Praha, 9:00 - 13:00

Pozvánka na čtení a diskuzi Vzpomínání v současných českých románech (Praha, Krásný ztráty, 05.10.2014 od 17 hodin)

Kultura:

 • Vzpomínání v současných českých románech. Čtení a diskuze, neděle 5. 10., Krásný ztráty (velký salón), Náprstkova 10, Praha 1, od 17:00
  V posledních letech se objevila řada románů, které zdůrazňují téma paměti a vzpomínání. Mnohé z nich se dočkaly i mimořádného čtenářského ohlasu či získaly literární ceny. Texty Radky Denemarkové, Jiřího Hájíčka či Kateřiny Tučkové se věnují minulosti, nejsou však typickými představiteli žánru historického románu. V rámci večera se zaměříme na to, jak tyto romány ukazují minulost a jakou roli v nich hraje trauma a paměť.
  Vystoupí Radka Denemarková, Kateřina Tučková a Jiří Hájíček, moderuje Kamil Činátl (ÚSTR, FF UK).

Přidáno: 24.09.2014

Pozvánka na vernisáž výstavy a seminář Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu

Pozvánka na vernisáž výstavy „Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu“ a stejnojmenný seminář (Praha, 06.10.2014)

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu a stejnojmenný seminář.

Vernisáž se koná v pondělí 6. října 2014 v 17 hodin v prostorách Mázhausu Novoměstské radnice (Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2). Pro účast na vernisáži není třeba registrace.

Seminář proběhne tentýž den v prostorách Konšelského salonku Novoměstské radnice od 14 do 16 hodin. Prosíme zájemce o účast na semináři o registraci na e-mailu eva.kubatova@ustrcr.cz.

Přidáno: 23.09.2014

Prezentace knihy Sejdeme se v Denveru

Pozvánka na prezentaci knihy Františka Čvančary Sejdeme se v Denveru (Praha, ÚSTR, 07.10.2014)

V úterý 7. října 2014 od 17 hodin se v Ústavu pro studium totalitních režimů (Siwiecova 2, Praha 3) uskuteční prezentace vzpomínkové knihy Františka Čvančary Sejdeme se v Denveru.

Účast na prezentaci přislíbili František Čvančara, režisér Jan Šikl, nakladatel Michal Moravec a historik Petr Blažek. V rámci prezentace knihy bude promítnut také stejnojmenný dokument Jana Šikla.

Přidáno: 21.09.2014

Mezinárodní mezioborová konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa)

www.schoolxmemory.eu

Mezi školní výukou dějepisu a pamětí na úrovni rodiny, sociální skupiny či komunity vzniká ve středoevropských zemích potenciální napětí. Paměť jako koncept popisující pluralitu vztahování se k minulosti se prosadil jak v humanitních, tak sociálních vědách. Paměť v mnoha ohledech nahrazuje nebo doplňuje tradiční historické narativy. Konference se soustřeďuje na paměť z didaktické perspektivy. Jaká úskalí s sebou nese zapojení paměťové vrstvy do tradičních školních výkladových rámců? Jakým způsobem vrstva paměti vzniká, jaké jsou její zdroje? Jakou roli ve vytváření historického vědomí hraje rodinná paměť? Kde vznikají a kde naopak zanikají třecí plochy rodinného vzpomínání a dějepisného vyprávění? A jak se tato paměť projevuje přinejmenším ve školní výuce?

 • Termín: 10. – 11. října 2014
 • Místo konání: Praha, Karlova univerzita
 • Aktuální informace, program i online registrační formulář pro účast naleznete na www.schoolxmemory.eu

Přidáno: 20.09.2014

Válečný rok 1944 v okupované Evropě a protektorátu Čechy a Morava

Pozvánka na sympozium Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava (Praha, ÚSTR, 30.10.2014)

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní sympozium Válečný rok 1944 v okupované Evropě a protektorátu Čechy a Morava, které se uskuteční ve čtvrtek 30. října 2014 od 9.00 v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny zájemce o účast prosíme o registraci na emailu eva.kubatova@ustrcr.cz.

Přidáno: 19.09.2014

Nabídka vzdělávacích kurzů pro učitele v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Ústav pro studium totalitních režimů nabízí učitelům dějepisu a společenských věd bezplatné vzdělávací kurzy akreditované MŠMT v systému DVPP: Dějepis mezi historií a pamětí, 1989: Kontinuity a diskontinuity a Sociální inovace za časů komunismu. Semináře se budou konat ve spolupráci s Iniciativou FÓR_UM v Sametovém centru na adrese Cihelná 4, Praha 1.

Přidáno: 18.09.2014

Pozvánka na výstavu Diktatura versus naděje

Pozvánka na výstavu Diktatura versus naděje (Olomouc, 01.10.–06.11.2014)

Výstava Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989 bude od 1. října do 6. listopadu 2014 k vidění v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní 3, Olomouc).

Vernisáž výstavy proběhne dne 30. září od 16 hodin v Uměleckém centru UP, jste srdečně zváni. Pro účast na vernisáži není třeba registrace.

Přidáno: 18.09.2014


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.