Ústav pro studium totalitních režimů

Technická univerzita v Liberci hostí výstavu „Diktatura versus naděje“

Ilustrační foto“  title=

Liberec/ Praha 27. 11. 2015 – Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem Kanceláře prezidenta republiky připravila již desátou reprízu výstavy o perzekuci církve „Diktatura versus naděje“.

„Diktatura versus naděje“ představuje jednu z velmi tragických, ale současně inspirativních vývojových etap, které prožila katolická církev v českých zemích i na Slovensku v období komunistického režimu. Represivní proticírkevní politika československých komunistů byla ve východním bloku jednou z nejtvrdších a nejvytrvalejších. Komunistický režim používal k izolaci a likvidaci církve a církevních představitelů širokou paletu prostředků – od zastrašování přes věznění až po fyzickou likvidaci duchovních i laiků.

Přidáno: 26.11.2015

Pedagogický workshop o vztahu umění a minulosti

Pozvánka na pedagogický workshop Dystopie jako didaktické téma (DOX, Poupětova 1, Praha 7, 04.12.2015, 10.00–15:00)

Jak umělci zacházejí ve svém díle s dějinami? Jak lze umělecké vize využít ve výuce historie? Např. na tyto otázky se pokusí odpovědět lektoři na pedagogickém workshopu Dystopie jako didaktické téma, který v pátek 4. prosince 2015 od 10 do 15 hodin pořádá Centrum současného umění DOX a Ústav pro studium totalitních režimů na adrese DOXu, Poupětova 1, Praha 7 (mapa). Součástí workshopu bude komentovaná prohlídka výstavy Skvělý nový svět, cena kurzu je 60 Kč.

Přidáno: 25.11.2015

Kolokvium o dějinách vězeňství

Pozvánka na kolokvium Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století (Praha, ÚSTR, 26.11.2015)

Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a spolek Političtí vězni.cz pořádají dne 26. listopadu 2015 kolokvium Možnosti a perspektivy interdisciplinárního zkoumání dějin vězeňství v Československu v 70. a 80. letech 20. století.
Kolokvium se bude konat v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů.

V případě zájmu o účast se hlaste na e-mailu kamila.kozichova@ustrcr.cz

Pozvánka na Večer vězeňské korespondence z dob normalizace (Praha, Knihovna Václava Havla, 26.11.2015)

Program kolokvia pokračuje od 19 hodin Večerem vězeňské korespondence z dob normalizace v Knihovně Václava Havla.

Literárně-historický večer o fenoménu vězeňské korespondence politických vězňů 70. a 80. let, jež se nedobrovolně rozvíjela v normalizačním Československu, o cenzuře a nástrahách komunikace přes dráty a mříže a „literárním úkolu, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic napsat nemůže.“

Přidáno: 25.11.2015

Vyšla monografie Jaromíra Mrňky Svéhlavá periferie

Ilustrační foto

Kniha Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1960 přispívá k hlubšímu poznání procesu utváření nové společnosti v pohraničí českých zemí na příkladu Zábřežska a Šumperska v letech 1945 až 1960. Zaměřuje se na strukturální aspekty demografického vývoje po druhé světové válce a proměny komunistické diktatury, včetně její hluboké krize v letech 1953 až 1956. Srovnáním dominantních diskursů a každodenního jazyka aktérů odhaluje základní hodnoty a obrazy, které vedly ke stabilizaci nebo naopak destabilizaci komunistického panství.

Přidáno: 24.11.2015

Mezinárodní konference Historie versus propaganda

Ilustrační obrázek

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá ve dnech 9. – 10. prosince 2015 mezinárodní konferenci Historie versus propaganda. Vztah k minulosti v současném Rusku. Konference se bude konat ve Velkopřevorském paláci, Velkopřevorské náměstí, Praha 1.

Detailní program konference a registrační formulář naleznete na webové adrese www.historyxpropaganda.eu.
Registrace na konferenci přijímáme do 30. listopadu 2015. Tlumočení zajištěno.
Pro jakékoliv další informace prosím kontaktujte koordinátorku konference Nelu Srstkovou (nela.srstkova@ustrcr.cz).

Přidáno: 24.11.2015

Večer s lágrovou literaturou

Pozvánka na seminář Gulag v memoárech českých autorů (Praha, Knihovna Václava Havla vpondělí 14.12.2015 od 19.00)

Ústav pro studium totalitních režimů a Knihovna Václava Havla pořádají v pondělí 14. prosince 2015 od 19 hodin seminář Gulag v memoárech českých autorů. Během večera, kterým bude provázet Adam Hradilek (ÚSTR), budou představeny životní osudy českých (resp. československých) autorů lágrové literatury a jejich často strastiplné úsilí podat svědectví o sovětských pracovních táborech. Seminář proběhne v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1.

Přidáno: 24.11.2015

Dvacáté sedmé číslo Securitas Imperii je věnováno 70. výročí konce druhé světové války

Obálka časopisu Securitas Imperii 27 - ilustrační foto

Bojům ukrajinských nacionalistů za samostatnou Ukrajinu se již potřetí věnuje David Svoboda, tentokrát v textu pojednávajícím o vzniku Ukrajinské povstalecké armády (UPA) a pozadí volyňských masakrů v roce 1943. Pavla Plachá přibližuje válečné a částečně i poválečné osudy příslušnic české (československé) menšiny ve Vídni, které byly za svou odbojovou činnost deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück. Autorská dvojice Petr Kaňák a Jan Vajskebr se zabývá nacistickými bezpečnostními složkami a podobné téma si vybral i Jan Zumr, který popisuje vznik, organizaci a činnost znojemského pluku Allgemeine-SS. Na Pražské povstání a účast vlasovců v něm se zaměřuje Pavel Žáček jak ve studii týkající se tzv. sovětské mise v Praze, tak i v dokumentech mapujících spolupráci Vojenského velitelství Velké Prahy s 1. pěší divizí Ozbrojených sil KONR. Téma pak symbolicky uzavírá studie Michala V. Šimůnka o reflexi, dokumentaci a (ne)vyšetřování nacistické „eutanazie“ v Československu v letech 1945–1990. I sedmadvacáté číslo obsahuje recenze, anotace a zprávy ze současného historického dění.

Přidáno: 23.11.2015

Panelová diskuze: Politika dějin, politika paměti

Ústav pro studium totalitních režimů zve na debatu Politika dějin, politika paměti, která se uskuteční 16. prosince 2015 od 16 hodin v knihovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Vlašská 9, Praha 1). Aktuální migrační vlna z mimoevropských zemí opět oživuje úvahy o evropské identitě. Součástí tohoto vývoje je i debata o politice dějin, na celoevropské úrovni i na půdorysu jednotlivých národních států. Nejživěji do ní vstupují konzervativní politické proudy oživující velké vyprávění o národních dějinách. Je v této souvislosti možné formulovat a prosazovat alternativní politiku dějin, která nebude tak úzce vázána na národní narativ? Jaké je vlastně místo politiky dějin v liberální demokracii v postmoderní éře? K čemu ji potřebujeme?
Diskuze se zúčastní: Michal Kopeček (ÚSD), Muriel Blaive (ÚSTR), Pavel Barša (FF UK), Ondřej Matějka (ÚSTR) a Mikuláš Kroupa (Post Bellum, o.p.s.). Moderuje Matěj Spurný (ÚSD).

Přidáno: 23.11.2015


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

  • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
  • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
  • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
  • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
  • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
  • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
  • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
  • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.