Ústav pro studium totalitních režimů

V ÚSTR se setkají s novináři ruští aktivisté, ohrožení Putinovým režimem

Ve dnech 21.–23. října 2014 v Praze jedná historická pracovní skupina EU-Russia Civil Society Forum, složená z odborníků a aktivistů z Ruska i z dalších evropských zemí. Ústav pro studium totalitních režimů společně s nimi hledá cesty, jak zabránit likvidaci nejvýznamnějšího muzea Gulagu na území Ruské federace, které je známé pod názvem „Perm 36“. Jde o nejzachovalejší zařízení bývalého Gulagu vybavené patřičnou expozicí. V rámci omezování občanských svobod v současné Ruské federaci je muzeum postupně zestátňováno a dochází také k přepisování historie. ÚSTR k tomu už letos v létě spolu s dalšími organizacemi zaslal otevřený protestní dopis gubernátorovi Permské oblasti. Současná aktivita na tuto snahu navazuje. 21. října jednali účastníci na ministerstvu zahraničních věcí, 22. října je v Poslanecké sněmovně přijme předseda zahraničního výboru Karel Schwarzenberg. Návštěvu ÚSTR 23. října přislíbili zástupci ruských neziskových organizací Memorial International Moscow, Perm Youth Memorial, Kostroma Center for Civic Initiatives Support, a dále zástupci organizací z EU: Antikomplex (ČR), KARTA (Polsko), Memorial Italia (Itálie), Německo-ruský výměnný program (SRN), Společnost německo-ruských vztahů (SRN). V 10.30 budou k dispozici novinářům a poté je čeká krátké seznámení s činností Ústavu i Archivu.

Přidáno: 21.10.2014

Mezinárodní konference Kontexty 17. listopadu

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Kontexty 17. listopadu.

Pozvánka na konferenci Kontexty 17. listopadu (Praha, FF UK, 13.11.2014)

  • Termín: 13. listopad 2014 od 9.30 do 16.30 hod
  • Místo konání: Praha, Velká aula Filozofické fakulty

Konference, která se koná pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka, je součástí řady akcí, které Ústav pro studium totalitních režimů připravuje nebo se na nich organizačně podílí. Jejich cílem je připomenout pád komunistického režimu nejen v Československu, ale i v dalších zemích tehdejšího východního bloku.

Přidáno: 21.10.2014

Moderovaný večer v Knihovně Václava Havla na téma Život v gulagu

Knihovna Václava Havla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů pořádá u příležitosti vydání knihy Waltera Ciszka S Bohem v Rusku diskuzní večer na téma Život v gulagu. Hosty večera budou Jan Plovajko, válečný veterán a pamětník ruských gulagů (který byl natočen v rámci projektu ÚSTR Paměť a dějiny totalitních režimů), a Štěpán Černoušek, předseda občanského sdružení Gulag.cz.

Diskuzní večer se bude konat 23. října 2014 od 19 hodin v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1, a bude jej moderovat Pavel Ryjáček.

Přidáno: 21.10.2014

Vzpomínkový večer k 75. výročí prvního transportu evropských Židů do Niska nad Sanem

Pozvánka na vzpomínkový večer k 75. výročí prvního transportu evropských Židů do Niska nad Sanem (Praha, Knihovna Václava Havla, 24.10.2014)

Dne 18. října 1939 byl z Ostravy vypraven první transport Židů v dějinách holokaustu. Směřoval do Niska nad Sanem. Zaměstnanci Ústavu pro studium totalitních režimů nalezli v uplynulých dvou letech v ukrajinských archivech stovky spisů NKVD k obětem transportů do Niska. Nově objevené dokumenty společně s osudy deportovaných představí Mečislav Borák (Slezská univerzita v Opavě), Jan Dvořák a Adam Hradilek (ÚSTR) na semináři, který v pátek 24. října 2014 od 18 hodin v Knihovně Václava Havla (KnVH), Ostrovní 13, Praha 1, pořádá Ústav pro studium totalitních režimů a KnVH.

Přidáno: 16.10.2014

Novým předsedou Vědecké rady ÚSTR se stal německý historik Detlef Brandes

Vědečtí radní ho zvolili na prvním jednání obnovené rady 15. října 2014. Profesor Univerzity Heinricha Heineho v Düsseldorfu Detlef Brandes patří k předním světovým představitelům svého oboru. Specializuje se na dějiny střední a východní Evropy s důrazem na česko-německé vztahy ve 20. století. Svého času se také zasloužil o intenzivní spolupráci düsseldorfské univerzity s Karlovou univerzitou v Praze.

Místopředsedou Vědecké rady byl zvolen historik Vojtěch Vlček. Jeho tématem je pronásledování katolické církve v našich novodobých dějinách (především v 50. a 60. letech 20. století) a zaměřuje se také na praktickou aplikaci historie ve školním vyučování. Ve Vědecké radě působil už v minulém období.

Přidáno: 15.10.2014

Válečný rok 1944 v okupované Evropě a protektorátu Čechy a Morava

Pozvánka na sympozium Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava (Praha, ÚSTR, 30.10.2014)

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní sympozium Válečný rok 1944 v okupované Evropě a protektorátu Čechy a Morava, které se uskuteční ve čtvrtek 30. října 2014 od 9.00 v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny zájemce o účast prosíme o registraci na emailu eva.kubatova@ustrcr.cz.

Přidáno: 13.10.2014

Nabídka vzdělávacích kurzů pro učitele v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Ústav pro studium totalitních režimů nabízí učitelům dějepisu a společenských věd bezplatné vzdělávací kurzy akreditované MŠMT v systému DVPP: 1989: Kontinuity a diskontinuity a Sociální inovace za časů komunismu. Semináře se budou konat ve spolupráci s Iniciativou FÓR_UM v Sametovém centru na adrese Cihelná 4, Praha 1.

Přidáno: 13.10.2014

Film a televize v době tzv. přestavby

Dovolujeme si Vás informovat, že 4. prosince 2014 se na Ústavu pro studium totalitních režimů uskuteční seminář Film a televize v době tzv. přestavby. Termín pro přihlášku referátu (uzávěrka programu) je 3. 11. 2014.

Přidáno: 12.10.2014


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

  • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
  • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
  • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
  • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
  • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
  • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
  • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
  • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.