Ústav pro studium totalitních režimů

Výstava Václav Havel – Politika a svědomí v brněnském krytu 10-Z

Praha/Brno 28. 7. 2016 – Nedožité osmdesátiny Václava Havla připomíná výstava, která bude od 3. srpna do 18. září 2016 přístupná v brněnském krytu 10-Z v centru města. Připravil ji Ústav pro studium totalitních režimů ČR ve spolupráci s Českými centry a Knihovnou Václava Havla.

Na šestadvaceti panelech najde návštěvník výstavy slavné i méně známé myšlenky z Havlových textů či veřejných projevů. Citáty doprovázejí fotografie: čistě havlovské i aktualizační, které mají podtrhnout naléhavost výzev.

Přidáno: 29.07.2016

Výstava Milovat dobro a odporovat zlu na Svaté Hoře u Příbrami

Výstava Milovat dobro a odporovat zlu na Svaté Hoře u Příbrami

Svatá Hora / Praha 28. července 2016 – Návštěvníci Svaté Hory u Příbrami mohou v průběhu letních měsíců navštívit putovní výstavu věnovanou poválečnému pražskému arcibiskupovi a politickému vězni kardinálu Beranovi.

V prostorách Mníšecké kaple na Svaté Hoře bude výstava přístupná do 31. srpna 2016.

Přidáno: 28.07.2016

XXVI. ročník liberecké konference o česko-slovenských vztazích

Pozvánka na liberecké semináře k česko-slovenským vztahům „Nechtění spoluobčané“ (Liberec, 17.–19.08.2016)

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve dnech 17. – 19. srpna 2016 konferenci „Nechtění spoluobčané“. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945–1989.

Přidáno: 26.07.2016

Call for Abstracts: Filmová propaganda

Vyhlašujeme Call for Abstracts na konferenci Filmová propaganda, která se bude konat 6. prosince 2016 v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů.

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci prosíme o zaslání přihlášky s abstraktem příspěvku do 30. října 2016 na adresu filmadejiny@seznam.cz.

Přidáno: 26.07.2016

Nabídka seminářů pro učitele na 1. pololetí školního roku 2016/2017

Semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.

Přidáno: 15.07.2016


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

  • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
  • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
  • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
  • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
  • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
  • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
  • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
  • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.