Ústav pro studium totalitních režimů

Sociální inovace za časů komunismu – seminář pro učitele dějepisu a společenskovědních předmětů

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá seminář Sociální inovace za časů komunismu. Seminář je zdarma a je akreditovaný MŠMT v systému DVPP pod č.j. 2894/2013-201-153. Práce jako ústřední motiv komunistického „projektu“, snaha o osvobození žen z jejich stereotypních rolí, současná obliba tzv. retra – jak s těmito náměty pracovat ve výuce ukážeme v pátek 5. června od 9 do 15 hodin v ÚSTRu, Siwiecova 2, Praha 3.

Přidáno: 19.05.2015

Rada ÚSTR se distancovala od udělení osvědčení o třetím odboji Michalu Legdanovi

Praha, 18. května 2015 – Rada ÚSTR se na řádném jednání 18. května 2015 distancovala od skutečnosti, že Michal Legdan dostal od Ministerstva obrany osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Přijala usnesení, ve kterém uložila své předsedkyni Emilii Benešové, aby se jménem Rady ÚSTR obrátila na ministra obrany a požádala ho o přezkoumání uvedeného kroku podle správního řádu.

Přidáno: 18.05.2015

Výstava Rok 1989 bude součástí festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro

Výstavní projekt „Listopad 89“ ve Zlíně - plakátek

Praha/Zlín 13. května 2015 – Letošní festival Zlínské jaro se věnuje 25. výročí Sametové revoluce a součástí programu je také komponovaný výstavní projekt „Listopad 89“, jehož významnou součástí je výstava „Rok 1989“, kterou připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Post Bellum a Prahou 3.

Přidáno: 15.05.2015

Velehrad Vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru

Ústav pro studium totalitních režimů připravuje 10.–12. června 2015 konferenci a výstavu s názvem VELEHRAD VÁS VOLÁ! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru.

 • Hlavní partneři konference: Centrum Aletti Velehrad-Roma v Olomouci, Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav pamäti národa v Bratislavě.
 • Mediální partneři: Česká redakce Rádia Vatikán, Katolický týdeník, Radio Proglas, Televize NOE
 • Místo konání: komplex poutního místa Velehrad, Zlínský kraj, Jižní Morava, ČR

Přidáno: 15.05.2015

Seminář o aktivitách sovětské vojenské kontrarozvědky Smerš

Pozvánka na seminář Vítězové neodpouštějí. Aktivity Smerš v osvobozeném Československu v roce 1945 (The Běhal Fejér Institut, Praha,27.05.2015 v 17 hodin)

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá ve středu 27. května od 17 hodin seminář Vítězové neodpouštějí, na kterém budou prezentována i dosud neznámá fakta o působení sovětské vojenské kontrarozvědky Smerš na území Československa v závěru 2. světové války. Součástí večera bude také představení deníkových zápisků Michaela Mondiče (pseudonym Nikolaj Siněvirksij) Smerš. Rok v táboře nepřítele, které letos ÚSTR vydal. Seminář se uskuteční v prostorách The Běhal Fejér Institut na adrese Pevnostní 651/8, Praha 6 – Střešovice, v blízkosti vily, kde v květnu 1945 sídlila jedna z operativních skupin Smerš.

Přidáno: 14.05.2015

Konference Československo v letech 1963–1967

Pozvánka na konferenci Československo v letech 1963–1967 (České Budějovice, budova Státního okresního archivu, 20.–21. května 2015)

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní oblastní archiv v Třeboni – Státní okresní archiv České Budějovice a Jihočeský kraj zvou na konferenci Československo v letech 1963–1967, která se bude konat v budově Státního okresního archivu v Českých Budějovicích (Rudolfovská 40) ve dnech 20.–21. května 2015.

Všechny zájemce o účast prosíme, aby se registrovali na e-mailu kamila.kozichova@ustrcr.cz.

Přidáno: 14.05.2015


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.