Ústav pro studium totalitních režimů

Prahu navštíví Revaz Cincadze, jeden z protestujících proti invazi do Československa v srpnu 1968

Pozvánka na diskuzi s Revazem Cincadzem Náhlý a sprostý vpád sovětských vojsk (Komunikační prostor Školská 28, Praha 1, 21. srpna 2014, 18.00)

Ústav pro studium totalitních režimů a Knihovna Václava Havla Vás u příležitosti výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 zvou na diskuzi s Revazem Cincadzem z Gruzie, která se bude konat v Komunikačním prostoru Školská 28 (Praha 1) 21. srpna 2014 od 18.00.

Pozváním Revaze Cincadzeho navazuje Ústav pro studium totalitních režimů na sérii návštěv dalších disidentů ze zemí bývalého východního bloku a Sovětského svazu, kteří protestovali proti invazi v roce 1968 a za svůj protest byli ve své době potrestáni.

Přidáno: 20.08.2014

Liberecký seminář 2014 Každodenní život v Československu 1945/1948–1989

Ve dnech 21.–22. srpna 2014 proběhne již XXIV. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vztahy, tentokrát na téma Každodenní život v Československu 1945/1948–1989. Dvoudenní zasedání pořádají katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Česko-slovenské komise historiků a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Ústavem politických vied SAV.

Přidáno: 19.08.2014

Národní identity ve škole – letní škola 2014

Pozvánka na letní školu 2014: Národní identity ve škole (Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, 28.–29.08.2014)

Ústav pro studium totalitních režimů a Centrum současného umění DOX pořádají ve dnech 28.–29. srpna 2014 letní školu pro učitele dějepisu a společenských věd na téma Národní identity ve škole.

Dvoudenní kurz se zaměří na to, jak přizpůsobit výuku proměnlivému národnostnímu a etnickému složení ve třídě, či na dekonstrukci xenofobního chování. Součástí letní školy bude i filmový večer v kině Aero.

Kurz je akreditován MŠMT pod č. j. 17529/2014-1.

Přidáno: 19.08.2014

Filmový večer Proměny obrazu Romů v české popkultuře 1956–2011

Pozvánka na filmový večer Proměny obrazu Romů v české popkultuře 1956–2011 (Praha, Kino Aero, 28. srpna 2014 od 20.30

Ústav pro studium totalitních režimů a Kino Aero pořádají ve čtvrtek 28. srpna 2014 od 20.30 hodin v Kině Aero (Biskupcova 31, Praha 3) komponovaný filmový večer zaměřený na problematiku zobrazování romské menšiny v české kinematografii od padesátých let po současnost.

Vstup je zdarma.

Přidáno: 19.08.2014

Konference Církev za totality – lidé a místa

Kanonie premonstrátů Teplá a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají u příležitosti 100. výročí narození opata Heřmana Josefa Tyla konferenci Církev za totality – lidé a místa, která se bude konat ve dnech 4. – 5. září 2014 v Klášteře Teplá. Zájemci o pasivní účast se mohou hlásit na knihovna@klastertepla.cz.

Přidáno: 19.08.2014

Válečný rok 1944 v okupované Evropě a protektorátu Čechy a Morava

Pozvánka na sympozium Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v protektorátu Čechy a Morava (Praha, ÚSTR, 30.10.2014)

Ústav pro studium totalitních režimů si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní sympozium Válečný rok 1944 v okupované Evropě a protektorátu Čechy a Morava, které se uskuteční ve čtvrtek 30. října 2014 od 9.00 v prostorách Ústavu pro studium totalitních režimů.

Všechny zájemce o účast prosíme o registraci na emailu eva.kubatova@ustrcr.cz.

Přidáno: 19.08.2014

Vydali jsme kolektivní monografii Informační boj o Československo / v Československu (1945–1989)

Ilustrační foto

Snaha ovlivnit veřejné mínění – domácí i zahraniční – je přirozeným cílem každého režimu, který se prostřednictvím propagandy snaží jednak o svou legitimizaci a prosazení vlastních cílů, jednak o potření skutečných i zdánlivých protivníků. Také Československo bylo ve svých dějinách vždy arénou i předmětem informačního boje mezi různými vnitřními i vnějšími politickými silami a ideovými směry. Markantně se to projevilo i v prvních letech po skončení druhé světové války, kdy se rozhodovalo o budoucí podobě státu, a především po únoru 1948, kdy se komunistický režim snažil upevnit a posléze i udržet své pozice též prostřednictvím mohutného propagandistického působení. Do informačního boje se samozřejmě zapojili i odpůrci komunistického režimu. Publikace si klade za cíl přispět ke zkoumání tohoto důležitého tématu.

Přidáno: 19.08.2014


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

  • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
  • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
  • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
  • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
  • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
  • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
  • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
  • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.