Ústav pro studium totalitních režimů

Pozvánka na výstavu Rok 1989 na náměstí Jiřího z Poděbrad

Pozvánka na výstavu Rok 1989 (Praha, náměstí Jiřího z Poděbrad, 24.11.2014)

Praha, 20. listopadu 2014 – Ústav pro studium totalitních režimů připravil ve spolupráci s Post Bellum, o.p.s., Městskou částí Praha 3 a Národním divadlem výstavu Rok 1989, která bude od 25. listopadu k vidění na náměstí Jiřího z Poděbrad. Výstava reflektuje mezinárodní kontext pádu železné opony a kromě pohledů na revoluční rok 1989 v Československu, Německu, Polsku a Maďarsku také představuje portréty výjimečných osobností z těchto zemí, které byly v letošním roce nominovány na Ceny Paměti národa. Vernisáž této výstavy se uskuteční v pondělí 24. listopadu od 16.00 v prostoru náměstí Jiřího z Poděbrad a následně v Informačním centru Prahy 3, Milešovská 1.

Výstava bude umístěna ve volném prostoru náměstí Jiřího z Poděbrad, kde ji můžete navštívit kdykoliv do 21. prosince 2014.

Přidáno: 11.12.2014

Vyšlo pětadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii

Obálka časopisu Securitas Imperii 25 - ilustrační foto

Pětadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii přináší dvě studie, které vztahují se k protinacistickému odboji a nacistické perzekuci v době druhé světové války (Martin Jindra: Česká pravoslavná církev v letech 1942–1945, Vladimír Černý: Gestapo proti katolické církvi. Zásah vůči opatství augustiniánů na starém Brně a následné soudní spory), dále pokračování historicko-politologické analýzy Petra Placáka (Gottwaldovo Československo jako fašistický stát. Poznámky k povaze ideologických režimů s ohledem na poválečný vývoj v Československu) a text zaměřený na historii ukrajinského nacionalismu (David Svoboda: Tenkrát na Volyni. Dilemata a činy ukrajinských nacionalistů pod německou okupací v letech 1941–1943)...

ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, brož., 385 str.

Přidáno: 11.12.2014


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

  • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
  • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
  • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
  • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
  • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
  • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
  • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
  • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.