Zveřejňujeme další portréty osob zavlečených do sovětských táborů Gulagu

V druhé polovině června roku 1940 došlo na západní Ukrajině a v západním Bělorusku, na obsazeném území tehdejšího východního Polska, k masové zatýkací akci NKVD namířené proti uprchlíkům z oblastí okupovaných nacisty. Mezi desítkami tisíc zadržených byly i stovky československých občanů zejména židovského původu. Většinu z nich již v říjnu 1939 nacisté deportovali z Ostravy či Katovic do Niska nad Sanem ve východní části Generálního gouvernementu, po příjezdu však byli zpravidla vyhnáni na nedaleké sovětské území (více o tématu v článku První transporty evropských Židů v dějinách holocaustu zde). Někteří z nich byli zatčeni již při ilegálním přechodu německo-sovětské hranice, ostatní během masových deportačních akcí v létě roku 1940. Dříve či později byli všichni odsouzeni k několikaletým trestům v táborech Gulagu.

Na webu Čechoslováci v Gulagu jsme nyní zveřejnili 42 medailonků těchto obětí, které se podařilo vypracovat na základě získaných vyšetřovacích spisů NKVD z ukrajinských archivů. V některých případech jsou doplněny i o informace z dalších zdrojů. Zpracování medailonků podpořil Nadační fond obětem holocaustu.