Zveme na výstavu Ideopolicie o komunistické kontrarozvědce

(11. 7. 2024) – Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů připravil Archiv bezpečnostních složek ČR online výstavu „Ideopolicie – Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli 1974-1988“.

Složka Státní bezpečnosti s krycím názvem X. správa FMV (později X. správa SNB) zahájila svoji činnost 1. července 1974 jako centrální útvar s celorepublikovou působností. Její příslušníci řídili nejdůležitější operace proti oponentům komunistického režimu. „Činnost této složky StB se dokonale shoduje s popisem Ideopolicie ve slavném románu 1984, ve kterém George Orwell mistrně popsal život v totalitě. Online výstava přibližuje činnost, strukturu a vybrané operace této represivní složky komunistického režimu v době normalizace,“ uvedl k projektu ředitel Archivu bezpečnostních složek Mirek Urbánek. Výstava umožňuje široké veřejnosti seznámení s důležitou částí tajné policie.


„Teď věděl, že ho Ideopolicie sedm let pozorovala jako brouka pod lupou.“


On-line výstava zahrnuje medailonky a fotografie náčelníků, vybrané archivní dokumenty s odkazem na jejich umístění v elektronické badatelně ABS (ebadatelna.cz) a některé dosud nepublikované fotografie.  Komentáře zde namluvila umělá inteligence a prohlídka výstavy zabere přibližně 25 minut. Autoři zvolili on-line prostředí vzhledem k jeho snadné dostupnosti a možnosti pokračovat ve studiu dalších dokumentů, jež výstava nabízí ke stažení. Přímý vstup na výstavu zde: https://exhibition.indihu.cz/view/vystava-ideopolicie/start. Badatelé mohou pak další dokumenty, které se týkají činnosti X. správy SNB a nejsou součástí „výstavy“, najít v elektronickém archivu ABS.

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto Archiv bezpečnostních složek