Změna Jednacího řádu

Rada Ústavu schválila dne 16. 4. 2014 na svém 6. jednání změnu čl. 5 odst. 14 Jednacího řádu ÚSTR.