Zemřel profesor Mečislav Borák

Dne 15. března 2017 zemřel profesor Mečislav Borák, jedinečná osobnost české historiografie, ale především náš přítel, dlouholetý rádce a podporovatel. S jeho jménem je spojen výzkum řady historických témat (okupace a odboj za 2. světové války, Katyňský zločin, dějiny Slezska), za zcela průkopnický lze označit jeho výzkum k problematice politické perzekuce československých občanů v SSSR. Svými badatelskými počiny a historickou produkcí, vycházejícími z jeho příslovečné vytrvalosti a poctivosti, si dokázal získat respekt nejen tuzemské, ale i zahraniční odborné a laické veřejnosti. Přestože do své práce investoval nezměrně času, nikdy neodmítl podat pomocnou ruku, vždy dokázal projevit respekt k druhému a svou lidskost. Za to mu náleží velké dík….

Více zde