Zdroje dat ve společenských vědách

Ve středu 5. listopadu 2014 se uskuteční seminář Zdroje dat ve společenských vědách, který u příležitosti Informačního dne Českého sociálněvědního archivu (ČSDA) pořádají Ústav pro studium totalitních režimů, ČSDA a Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK. Na semináři bude představena datová archivace v sociálních vědách, typologie uložených dat a mezinárodní spolupráce datových archivů. Součástí semináře bude praktická ukázka práce s on-line databází i prezentace konkrétních datových kolekcí. Ta se bude vztahovat k datům pocházejícím z ÚSTRu či k datům sociologickým, která se buď věnují vnímání dějin současnou společností a /nebo datům, která vyprodukovali sociologové v minulosti a která popisují českou společnost od roku 1946. Seminář proběhne v učebně č. 429 na Filozofické fakultě UK (nám. Jana Palacha 2) od 9. 30 do 12 hodin.