Zástupci ÚSTR, Sokola Brno I a Paměti národa umístili první pamětní tabulku Poslední adresy v Brně

Projekt Poslední adresa připomíná konkrétní lidi, kteří zemřeli v důsledku represí komunistického režimu – byli popraveni či zahynuli ve věznicích a táborech. Na místo jejich posledního bydliště je instalována kovová pamětní tabulka.

Vůbec první tabulka Poslední adresy v Brně uctila památku hrdiny protinacistického odboje Josefa RobotkyZástupci Sokola Brno I, Paměti národa Jihomoravský kraj a Ústavu pro studium totalitních režimů ji ve čtvrtek 4. dubna 2019 připevnili v Alfa pasáži v Poštovské ulici v Brně.

Důstojník československé armády Josef Robotka se v průběhu druhé světové války angažoval v protinacistickém odboji a za tuto činnost byl oceněn mnoha vyznamenáními. Po nástupu komunistů k moci byl nakonec z armády propuštěn. Za své odbojové aktivity proti komunistickému režimu byl v červenci 1949 zatčen a v listopadu 1952 popraven. V roce 1991 byl rehabilitován a povýšen do hodnosti generálmajor in memoriam. V roce 1997 obdržel z rukou prezidenta ČR Řád Bílého lva III. třídy.

Pamětní tabulka Josefu Robotkovi byla umístěna 4. dubna ve 14 hodin v Alfa pasáži v Poštovské ulici v Brně. Akce se  zúčastnili příbuzní Josefa Robotky, ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra, místostarosta Sokola Brno I a zastupitel Jihomoravského kraje Michal Doležel, radní pro oblast kultury města Brno Marek Fišer, Robotkův spoluvězeň a člen Konfederace politických vězňů Cyril Michalica, vedoucí Oddělení výuky a vzdělávání Vojenského historického ústavu Pavel Paleček, ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček, major Josef Gloss z Univerzity obrany, soused a pamětník Josefa Robotky pan Pikna.

Projekt Poslední adresa v České republice realizuje Ústav pro studium totalitních režimů. První tabulky byly umístěny v červnu 2017. V současné době můžete nalézt tabulky Poslední adresy kromě České republiky také v Rusku, Moldavsku, Gruzii a na Ukrajině.

Poslední adresa nepřipomíná osudy pouze významných lidí, je především památníkem běžných občanů. Iniciovat umístění tabulky může kdokoliv – příbuzní, obyvatelé domu nebo studenti, kteří se osudy perzekvovaných zabývají v hodinách historie. O umístění tabulky je možné požádat prostřednictví webové stránky www.posledniadresa.cz.

Fotogalerie