Výstava „Žatec ve Třetím odboji. Odbojová skupina Praha-Žatec“

Ilustrační foto

Výstavu připravily Ústav pro studium totalitních režimů a Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci. Konání výstavy podpořilo Město Žatec.

Tématem výstavy je případ odbojové skupiny Praha-Žatec, která údajně plánovala ozbrojený převrat komunistického zřízení. Do příprav puče, který měl vypuknout 8. března 1949 v Praze za účasti několika vojenských posádek i civilních odbojových skupin z Prahy a okolí, bylo zapojeno přes 300 osob. Dodnes není spolehlivě objasněno, zda se skutečně jednalo o autentický plánovaný převrat nebo o provokaci ze strany Státní bezpečnosti a 5. oddělení Hlavního štábu Ministerstva národní obrany. Většina zapojených osob však za svou účast na přípravách zaplatila vysokými tresty odnětí svobody, pět z nich bylo dokonce popraveno.
  • Autoři textů: Mgr. Jiří Kopica, Mgr. Petr Mallota, Bc. Anna Macourková, PhDr. Jiří Matyáš, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., Mgr. Libor Svoboda, Ph.D., PhDr. Lubor Václavů, doc. PhDr. Václav Veber, CSc.
  • Fotografie a obrazová dokumentace: Archiv bezpečnostních složek, Národní archiv, Státní oblastní archiv Pardubice, Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv a soukromé archivy autorů
  • Gafická úprava: MgA. Mária Hostinová
  • Produkce: Mgr. Marek Čulen
  • Jazyková korektura: Bc. Anna Macourková
  • Autoři výstavy děkují: Oblastnímu muzeu v Chomutově, KVH Nord-Sever Chomutov, KPM Žatec a jednotlivým pamětníkům
  • Výstavní panely (PDF 8,8 MB)
  • Katalog (PDF 2,7 MB)

 


Vernisáž výstavy (Žatec, 25. 5. 2010)

Výstava, která popisuje jeden z nejtragičtějších příběhů Třetího, protikomunistického odboje, bude k vidění v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci od 25. května do 22. srpna 2010.


Ohlasy v médiích