Výstava Jan Palach´69 v knihovně FF UK

Pří příležitosti 43. výročí sebeupálení Jana Palacha byla 16. ledna 2012 v Centru studijních a informačních služeb Filozofické fakulty UK v Praze otevřena výstava, která připomíná čin studenta Jana Palacha a jeho mimořádný ohlas. Organizátory výstavy jsou FF UK a Národní muzeum, partnery jsou Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek a další instituce. Autory výstavy Jan Palach´69 jsou Petr Blažek, Jakub Jareš a Patrik Eichler, grafickou podobu vytvořil Jáchym Šerých. Výstava byla poprvé prezentována v roce 2009 v pražském Karolinu a v bratislavském Slovenském národním muzeu. Úvodní projevy přednesli děkan FF UK doc. Michal Stehlík a ředitel ÚSTR Mgr. Daniel Herman. Společně s rektorem Univerzity Karlovy prof. Václavem Hamlem a dalšími hosty se poté zúčastnili tradičního pietního aktu u pamětní desky Jana Palacha na zdi Filozofické fakulty. Centrum studijních a informačních služeb bude 19. ledna 2012 slavnostně přejmenováno na Knihovnu Jana Palacha.

Část výstavních panelů Část výstavních panelů Děkan Michal Stehlík a ředitel ÚSTR Daniel Herman Ředitel ÚSTR při projevu otvírajícím výstavu Jan Palach´69 Pietní akt Pietní akt Vzpomínkové akce k srpnu 1968 Pietní akt