Výstava Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa v období studené války je k vidění v bavorském městečku Schönsee

U příležitosti 25. výročí pádu železné opony proběhla ve čtvrtek 23. října 2014 v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v bavorském městečku Schönsee vernisáž výstav Zpět do Evropy – Když se zhroutila železná opona a Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa ve studené válce. V prvním případě jde o výstavu fotografií Hayma Richtera, který zachytil historické události let 1989–1991 na československo-německé hranici (železná opona, stříhání drátů, otevření hraničních přechodů, setkávání lidí z obou stran hranice, poutě na posvátná místa, lidské řetězy atd.). Druhá výstava vznikla v roce 2011 k 60. výročí založení Rádia Svobodná Evropa jako společný projekt Ústavu pro studium totalitních režimů, Českého centra v Mnichově, katedry Osteuropastudien (Východoevropská studia) Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a Univerzity Řezno a „vypráví“ historii pěti východoevropských redakcí (československé, polské, maďarské, rumunské a bulharské) tohoto rádia. Výstava potrvá do 23. listopadu 2014.