Výstava Diktatura versus naděje

Po celé léto bude v tepelském klášteře návštěvníkům volně přístupná výstava Diktatura versus naděje, která popisuje osudy katolické církve, kněží, řeholníků i věřících v Československu v letech 1948–1989. Obecné informace jsou doplněny o medailonky zachycující osudy významných církevních osobností 20. století, kardinála Tomáše Špidlíka, kardinála Josefa Berana, tepelského opata Josefa Heřmana Tyla a mnoha dalších. Výstavu uspořádal Archiv Kanceláře prezidenta republiky a Ústav pro studium totalitních režimů, a v prostorách Kanonie Premonstrátů Teplá potrvá do 7. září 2014. Otevřeno denně od 8.00 do 18.00 hodin.