Vyšlo pětadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii

Pětadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii přináší dvě studie, které vztahují se k protinacistickému odboji a nacistické perzekuci v době druhé světové války (Martin Jindra: Česká pravoslavná církev v letech 1942–1945, Vladimír Černý: Gestapo proti katolické církvi. Zásah vůči opatství augustiniánů na starém Brně a následné soudní spory), dále pokračování historicko-politologické analýzy Petra Placáka (Gottwaldovo Československo jako fašistický stát. Poznámky k povaze ideologických režimů s ohledem na poválečný vývoj v Československu) a text zaměřený na historii ukrajinského nacionalismu (David Svoboda: Tenkrát na Volyni. Dilemata a činy ukrajinských nacionalistů pod německou okupací v letech 1941–1943)… ÚSTR, Praha 2014, 1. vydání, brož., 385 str.