Vyšlo dvacáté prvé číslo časopisu Securitas Imperii

Jedenadvacáté číslo časopisu Securitas Imperii je částečně zaměřeno na slovenskou problematiku. Studiemi přispěli slovenští historikové Matej Medvecký (Prvý povojnový skonštruovaný proces na Slovensku – Štefan Chalmovský a spol.) a Jerguš Sivoš (Teritoriálne útvary ŠtB na Slovensku v rokoch 1948–1953), Martina Fiamová připravila editované dokumenty („Vydejte nám krávy, my družstvo nechceme!“ Bezpečnostná situácia v Prešovskom kraji v roku 1953) a Peter Jašek recenzi dvou knih o A. Dubčekovi. Studie Petra Kubíka se zabývá snahou poválečné československé vlády o vydávání slovenských uprchlíků a utváření slovenské exilové reprezentace.