Vyšla publikace o třetím odboji

Publikace „Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století“ má ambice posunout naše znalosti o třetím odboji o značný kus dopředu. Na rozdíl od mnohých o něm autoři nepochybují, dokládají jeho existenci v širokém záběru i formách, přibližují nerovný zápas společnosti utlačované komunistickým totalitním státem, popisují porážky i dílčí vítězství a snaží se doložit, že odboj – ve všech svých formách – byl legitimní součástí oné doby, že přispíval k lepšímu mravnímu stavu společnosti samé. Tradice odboje proti komunismu si zaslouží být připomínána, současná česká společnost se bez ní nemůže obejít.