Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2023 byla přijata bez výhrad

(9. 7. 2024) – Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR vzal v úterý 9. července na své 23. schůzi bez výhrad na vědomí Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2023 a doporučil plénu Senátu, aby tuto výroční zprávu za rok 2023 vzalo na vědomí.