Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky Ústavu pro studium totalitních režimů

Rada ÚSTR na 11. zasedání vyhlásila kritéria výběrového řízení na ředitele/ředitelku ÚSTR. Výsledek výběrového řízení Rada oznámí do 30.4.2014. Předpokládaný nástup nového ředitele / nové ředitelky do funkce je 1.7.2014. Výběrové řízení bude dvoukolové. Jeho podmínky schválila Rada všemi hlasy.