Výběrové řízení na funkci ředitele Ústavu

Praha, 13. ledna 2010

– Rada Ústavu pro studium totalitních režimů vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele Ústavu na funkční období 5 let. Předpokládaný nástup do funkce je 1. 4. 2010. Podrobnosti výběrového řízení » zde