Vláda ČR ocenila reorganizaci ÚSTR a ABS v souvislosti s kontrolou NKÚ

5. prosince 2016 učinila Vláda ČR tečku za velkou kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu, která v ÚSTR a ABS probíhala v roce 2015 (její výsledky byly zveřejněny letos na jaře). Vláda ve svém usnesení pozitivně ohodnotila skutečnost, že ÚSTR i ABS provedly zásadní systémová opatření na základě vlastních zjištění už před rozhodnutím o zahájení kontroly NKÚ a že doporučení k nápravě, formulovaná v kontrolním závěru NKÚ, byla v drtivé většině realizována ještě před ukončením kontroly.

Kontrola NKÚ byla zaměřena na roky 2012–2014 a potvrdila letité problémy obou institucí, zejména chybně nastavený proces digitalizace a nedostatečně vyjasněné vztahy mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek. Od roku 2013 však v obou institucích probíhaly zásadní personální, organizační i koncepční změny. Celková reorganizace, provedená v dubnu 2015, vedla k systémové nápravě většiny problémů, které NKÚ při kontrole vytkl, a vláda to při svém jednání vzala na vědomí.