Vedení ÚSTR jednalo s ministrem školství Bekem

(12. 6. 2024) – Vedoucí představitelé Ústavu pro studium totalitních režimů, ředitel doc. Ladislav Kudrna a první náměstek ředitele JUDr. Kamil Nedvědický, se dnes sešli s ministrem školství mládeže a tělovýchovy doc. Mikulášem Bekem.

Předmětem jednání byl rámcový vzdělávací program dějepisu pro základní školy a víceletá gymnázia.

Obě strany se shodly na tom, že RVP musí být oproštěn od ideologického balastu, stejně tak musí realisticky vycházet z rozsahu vyučovacích hodin a v neposlední řadě musí panovat shoda na elementárních znalostech žáků z oblasti české i světové historie.

Jsme rádi, že se Ústav pro studium totalitních režimů bude moci k finálnímu výsledku po odborné stránce vyjádřit.


Související: