Vědecká rada ÚSTR se staví za názorovou pluralitu

27. října 2017  – Nedávnou kampaň proti historičce Muriel Blaive vyhodnotila Vědecká rada ÚSTR jako pokusy politicky zúžit svobodu bádání v ÚSTR a vydala k tomu stanovisko, ve kterém obhajuje názorovou pluralitu jako jeden ze základních principů vědeckého bádání.

Prohlášení Vědecké rady k útokům na vědecké směřování ÚSTR

Vědecká rada Ústavu pro studium totalitních režimů se znepokojením sleduje přibývající pokusy politicky zúžit svobodu vědeckého bádání v ÚSTR. V posledních týdnech jsou vedeny formou intenzivních útoků na sociálních sítích či v některých médiích, a někdy i přímými osobními invektivami, zejména proti řediteli ústavu Dr. Zdeňku Hazdrovi a jeho poradkyni pro metodologii a výzkum Dr. Muriel Blaive.

Členové a členky Vědecké rady ÚSTR proto zdůrazňují, že ÚSTR je vědecká instituce České republiky, jejíž zaměstnanci jsou zákonem i profesní etikou zavázáni nestranně zkoumat období nacistické okupace a komunistické vlády. Vedení ústavu dodržuje princip akademické svobody a svým badatelům a badatelkám umožňuje přistupovat k výzkumným tématům z různých metodologických a teoretických pozic. Vědecká rada to pokládá za klíčové, neboť pluralita názorů patří k základním principům demokracie a vědy. Je také nezbytnou podmínkou nestranného přístupu k minulosti.

Bude-li existující názorová pluralita z ÚSTR z jakýchkoli motivací zpochybňována či omezována, přiblíží se tím ústav paradoxně k obdobím, která má ze zákona zkoumat.

26. října 2017

Členové a členky Vědecké rady ÚSTR:

Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., VŠUP FHS UK, Praha

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., FF a KTF UK Praha

Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Brandes, Emeritus, Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Německo

Paulina Bren, Ph.D., Vassar College, USA

Assoc. Prof. Peter Bugge, Ph.D., Univerzita Aarhus, Dánsko

Prof. Cathleen M. Giustino, Ph.D., Auburn University, USA

Prof. Pavel Kolář, Ph.D., European University Institute, Florencie, Itálie

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., FSS UK, Praha

Prof. Mark Kramer, Ph.D., Harvard University, USA

Prof. Libora Oates-Indruchová, Ph.D., Univerzita Graz, Rakousko

PhDr. Michal Pehr, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR; FF UK, Praha

Mgr. Vojtěch Vlček, Ostravská univerzita