Vedení ÚSTR se ohrazuje vůči kampani vedené proti historičce Blaive

V Praze 6. 9. 2017 – Už více než dva týdny s úžasem sledujeme smršť v médiích a na sociálních sítích, která se spustila na naši historičku Muriel Blaive. Odstartoval ji server Echo24 větami, ve kterých překroutil výroky Muriel Blaive, citované v rozhovoru na A2larmu. Z původního sdělení „čím širší výzkumy proběhly, tím více archivy zdokumentovaly absenci odporu, a naopak rozsah spolupráce /…/. Za minulého režimu bylo mnohem více vyjednávání na individuální i kolektivní úrovni, než jsme předpokládali“ Echo24 pořídilo větu „Podle poradkyně ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Muriel Blaive z výzkumu archivů bezpečnostních složek vyplývá, že v komunistickém režimu nebyl odpor, naopak neustálé vyjednávání a dialog.“ K této větě, samozřejmě zcela ignorující kontext, pak server přidal své hodnocení typu „Vymývání mozků a přepisování dějin?“ Odstartoval tím řadu nenávistných reakcí (např. na „Svobodném fóru“), jejichž leitmotivem je, že Muriel Blaive (a nejlépe celý ÚSTR) relativizuje zlo komunismu.

Málokdo se pozastavil nad tím, jak věrně Echo24 napodobuje stranické deníky z komunistického období. Ty pravidelně pracovaly tak, že výrok svého nepřítele přeformulovaly, zasadily do odlišné situace a ozdobily vlastním hodnocením s použitím silných slov. Cílem bylo rozpoutat proti nepříteli nenávistnou kampaň. Je s podivem, jak dobře se této metodě daří dnes.

Vedení ÚSTR proto pokládá za důležité sdělit následující:

  • Muriel Blaive je historička s mezinárodním renomé, která nikdy nerelativizovala zlo v minulém režimu, naopak – ve všech vyjádřeních formuluje opak.
  • Svobodu a názorovou pluralitu akademického světa, v němž Muriel Blaive publikuje své práce či prohlášení, vedení ÚSTR plně respektuje. I kdyby se některé závěry lišily od názorů vedení, nevidíme v tom problém. V ústavu pracuje řada historiků, kteří nesouhlasí s vedením, a dokonce to opakovaně zveřejňují; na rozdíl od situace do roku 2013 pokládáme takovou věc za přípustnou.
  • K novodobým dějinám se má vést diskuse, nikoli kampaň. Na argumenty vědců se má odpovídat argumenty, samozřejmě i nesouhlasnými, ovšem vždy s respektem a s lidskou slušností. Nadávky, nálepky a nevkusné narážky (například na cizí původ Muriel Blaive či na to, že je žena) svědčí o ostudně pokleslé úrovni „veřejné debaty“. Od té se ÚSTR rozhodně distancuje.
  • Pokud akademičtí historici vedou diskusi o vhodnosti pojmu „totalita“, nevypovídá to nic o „relativizaci zla“ ani o jejich vztahu ke komunismu. Slovo „totalita“ není vědecký termín, vědci pracují s pojmem „totalitarismus“ a debatují o něm už mnoho desetiletí. Trvat na tom, aby historici používali slovo „totalita“ v souvislosti s komunistickou diktaturou, je asi stejně nesmyslné, jako žádat po lékařích, aby zánět jater důsledně nazývali „žloutenka“, nebo po meteorolozích, aby všem druhům oblačnosti říkali „mrak“.
  • Zásadním povahovým rysem komunistického období bylo polarizování světa, černobílé vidění, očerňování protivníků, rozdělování na „my“ a „oni“. Chceme-li se s touto dějinnou etapou vyrovnat, musíme umět překonat i tyto projevy. Muriel Blaive o to upřímně usiluje a vedení ÚSTR také.