Vědecká rada ÚSTR má nového předsedu

Dosavadní předseda VR Adrian Portmann – von Arburg v dopise 3. ledna 2014 členům Vědecké rady napsal: „Oznamuji tímto své odstoupení z funkce předsedy Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů, do které jste mě zvolili na 1. zasedání 12. června 2013. V této funkci hodlám setrvat pouze na dobu nezbytně nutnou, tedy do řádného zvolení nového předsedy.“ /…/ „Považuji za zásadně nevhodné vykonávat čelnou funkci v jednom z orgánů Ústavu a současně kandidovat na post ředitele.“ /…/ „Rád bych Vás ujistil, že mé rozhodnutí dát funkci předsedy Vědecké rady k dispozici, nemá žádný jiný než výše uvedený důvod.“ V dopise z 10. ledna 2014 členům Vědecké rady napsal, že na funkci rezignuje s okamžitou platností. V tajném hlasování per rollam se novým předsedou VR 15. ledna 2014 stal politolog Ladislav Cabada. Na své členství ve Vědecké radě rezignovali 14. ledna 2014 Oldřich Tůma a 15. ledna 2014 dosavadní místopředsedkyně Muriel Blaive. Ta v dopise ředitelce ÚSTR uvedla: „Velice jsem si spolupráce s Vámi a s Vědeckou radou vážila. Být ve Vědecké radě byla nesmírně zajímavá a netradiční zkušenost.“