Vědecká rada provádí vůbec první evaluaci ÚSTR

Nová Vědecká rada ÚSTR se už na svém prvním zasedání (12. června 2013) rozhodla, že bude pracovat i o prázdninách. Z její iniciativy vzešla série workshopů, ve kterých vědci prodiskutují a zhodnotí většinu odborných činností Ústavu. V rámci předběžné evaluace, která slouží hlavně k upřesnění plánu činnosti ÚSTR na příští rok, se postupně povedou rozpravy o výzkumných, dokumentačních i vzdělávacích projektech. Přítomni budou vedoucí oddělení a ti zaměstnanci Ústavu, kteří za projekty odpovídají.