V Ústavu začala série interních vědeckých seminářů

Jejich cílem je propojit výzkumné pracovníky z ÚSTRu a z externích akademických pracovišť (českých i zahraničních) a vytvořit prostor pro společné přemýšlení a debatování nad tématy výzkumu, nad historickými prameny a prací s nimi, a samozřejmě i nad výsledky. Seminář nemá ambici přinášet odpovědi na dané historické otázky, ale přispět ke společné reflexi metodologie, tedy postupů, jak konat naši práci. Není určen pro veřejnost, ale je vyhrazen akademikům.