V Praze jsme otevřeli výstavu, která mapuje postoje šlechty k nástupu nacismu

Vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací 6. 10. 2014

Najdete ji v přízemí Novoměstské radnice v prostoru historického Mázhauzu (vstup je z Vodičkovy ulice přes nádvoří Novoměstské radnice). Koná se do 26. října pod názvem Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu. Autory jsou historici z ÚSTRu Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra. Hlavní pozornost je zaměřena na šlechtice, kteří stáli u vzniku deklarací, odvážně vyslovujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti však nezůstávají ani problematické otázky. Výstavu zahájili historik a ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta, předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Karel Schwarzenberg, pražský primátor Tomáš Hudeček a spoluautor výstavy Zdeněk Hazdra. Výstavě předcházel tematický seminář, věnovaný postavení šlechty v československých dějinách a jejím osudům v době protektorátu.