V Lešanech začala 29. sezóna Vojenského technického muzea


(27. 5. 2024) – Čtvrtstoletí členství Armády České republiky v Severoatlantické alianci bylo hlavním tématem slavnostního zahájení 29. návštěvnické sezóny ve Vojenském technickém muzeu Lešany VHÚ, které se uskutečnilo v sobotu 25. května. Přehlídka vojenské techniky ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha přilákala přes tři tisíce návštěvníků.

Vedení Ústavu pro studium totalitních režimů bylo na akci pozváno jako VIP host. S ohledem na spolupráci mezi Vojenským historickým ústavem a ÚSTR – první den Letní školy pro učitele humanitních předmětů 2023 a Komise pro řešení otázky masových hrobů na hřbitově Ďáblice – dojednali první náměstek JUDr. Kamil Nedvědický s ředitelem VHÚ brig. gen. Mgr. Alešem Knížkem další možné okruhy spolupráce a vzájemnou účast na akcích obou institucí, jejichž spolupráce je na vysoké úrovni.

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto archiv ÚSTR