V Klatovech se koná konference o 3. odboji

Je zaměřena na Klatovsko a Domažlicko a probíhá pod patronací města Klatovy. Vystoupí na ní odborníci z ÚSTR i ABS (Tomáš Bursík, Martin Tichý, Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda) a promítat se bude film Zpráva o Králi Šumavy (hostem bude i spisovatel David Jan Žák, autor momentálně velmi populárních knih o Králi Šumavy). Zároveň bude v Ostřeticích u Klatov odhalena pamětní deska Jaroslava Peteříka, a to symbolicky v době, kdy uplyne 60 let od jeho pankrácké popravy.