V Jáchymovském pekle jsme si připomněli zločiny komunismu

(25. 5. 2024) – Již po pětatřicáté se sešli političtí vězni, jejich potomci, ústavní činitelé, zástupci českých a slovenských institucí a letos i řada studentů u Rudé věže smrti na pietním shromáždění, kterým si připomínají zločiny komunismu a oběti nelegitimního režimu před rokem 1989. Ústav pro studium totalitních režimů na pietní akci v bývalém uranovém lágru (přezdívaném Jáchymovské peklo) zastupoval 1. náměstek ředitele Kamil Nedvědický.

Právní historik Nedvědický ve svém projevu vyzdvihl nezbytnost připomínky obětí totalitního režimu, nutnost je nezapomenout a udržet v historické paměti, nejenom kvůli jejich tragickému osudu, ale i s ohledem na prevenci před opakováním obdobných událostí. Upozornil na to, že se nejedná pouze o otázku minulosti, ale v současnosti se projevuje intenzivními snahami o relativizaci a bagatelizaci totalitního komunistického systému a perverzní snahu o hledání takzvaných pozitivních prvků komunismu. Přislíbil, že Ústav pro studium totalitních režimů jako paměťová instituce bude jednoznačně oponovat těmto pokusům v oblasti vzdělávání žáků a studentů, a stejně tak v historických pracích. Bude tak činit cestou poctivého vědeckého výzkumu a prezentace ověřitelných faktů, neboť to je nejúčinnější cesta k vyvracení ideologických přístupů, jejichž cílem je tzv. vyváženost, jíž se fakticky sleduje rehabilitace komunistických myšlenek a jejich opětovné prosazení do společnosti. Tomu se nejlépe dá čelit objektivním popisem historických událostí a respektováním ústavního pořádku České republiky, který stojí na principech svobody, demokracie a lidských práv.

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto ÚSTR / Jan Macháček