V Archivu se konal historicky první Den otevřených dveří

Těšíme se na další Den otevřených dveří na podzim

Datum bylo odvážné: pátek třináctého. Nicméně pořadatele (tentokrát by se slušelo říci spíše: pořadatelky) to neodradilo, a tak se u příležitosti Mezinárodního dne archivů otevřel i Archiv bezpečnostních složek, přesněji jedna z jeho budov v Praze Na Struze. 13. června 2014 probíhaly každou hodinu komentované prohlídky, během kterých se návštěvníci dostali i tam, kam se běžně nesmí, a mohli se dívat archivářům pod prsty a na mnohé archiválie si výjimečně sáhnout. Každou skupinku osobně vítala ředitelka ABS Světlana Ptáčníková a provázely Xenie Penížková a Jitka Bílková, které měly nejen zásobu odborných informací, ale i vtipných historek (tu o hladových archivářích jistě účastníci nezapomenou). Všichni si prošli kartotéku, dozvěděli se, čemu se vlastně v archivním slangu říká lustrace, zhlédli depozitáře, ukázky práce restaurátorů a odborného zpracování archiválií. U každé zastávky byli k mání odborníci, kteří nejen vykládali, ale i leccos předvedli.