Uzavřeli jsme rámcovou smlouvu o spolupráci s právnickou fakultou

Podpis smlouvy o spolupráci – Světlana Ptáčníková, děkan Právnické fakulty UK Prof. Jan Kuklík, Zdeněk HazdraPraha, 3. října 2014

– Smlouva spojuje čtyři instituce: Právnickou fakultu UK, Národní archiv, ÚSTR a ABS. Předmětem je spolupráce na výzkumu zaměřeném na problematiku justice v novodobých dějinách, zejména v letech nacistické okupace a komunistického režimu, a na roli justice při trestněprávní perzekuci odpůrců režimu. Základem spolupráce bude vytvoření pracovního semináře (pravidelných setkávání a diskusí odborníků zabývajících se danou problematikou) a zapojení studentů do výzkumu. Smlouvu podepsali ředitelka Archivu Světlana Ptáčníková, ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra, děkan PrF UK Jan Kuklík a ředitelka NA Eva Drašarová. Představitelé zmíněných institucí zároveň domluvili další společné projekty. Z těch nejbližších to bude konference k hrozící změně archivního zákona – zrušení části paragrafu 37 –, která by omezila zpřístupňování archiválií. Konference se chystá na 21. říjen 2014 od 14 hodin na právnické fakultě.