ROD, František (15. 9. 1902 Stará Říše, okres Jihlava – 17. 6. 1950 Jihlava)

truhlář, člen jihlavské odbojové organizace Syn Jana a Marie Rodových. Otec byl zaměstnán jako kočí. Po dokončení obecné školy se František Rod vyučil truhlářem. Následně pracoval v továrně na klavíry Petrof. V roce 1934 si založil vlastní truhlářskou dílnu, která byla v roce 1943 německými úřady zavřena a F. Rod byl totálně nasazen. V roce 1945 vstoupil do SNB. Byl poslán do výcvikového střediska v Holešově, výcvik však nedokončil. V roce 1946 se vrátil do Jihlavy, kde si opět otevřel truhlářskou dílnu. Od roku 1927 byl členem ČSL a katolické tělovýchovné jednoty Orel. Byl ženatý s Emilií Hartmanovou, se kterou měl dvě děti. František Rod se podílel na vytvoření odbojové organizace Karla Veselého, která působila od podzimu 1948 do července 1949 v okolí Jihlavy. Skupina se scházela v jeho dílně. Do odbojové činnosti zapojil další osoby, které nesouhlasily s politickým zřízením po únoru 1948. Ke spolupráci získal například strážmistra SNB Rostislava Orla, který mu poskytoval informace o jihlavské služebně SNB. Spolu s Karlem Veselým a Stanislavem Lukařským plánoval F. Rod přepadení jihlavské věznice a osvobození politických vězňů. Podílel na formulování a rozšiřování protistátních letáků. František Rod chtěl před svým zatčení spolu s Vavřincem Schwarzem a Josefem Zbránkem uprchnout za hranice, byl však 2. září 1949 při pokusu o útěk zatčen. Byl obviněn z trestných činů velezrady, vyzvědačství a spoluviny na zločinu vraždy. Byl souzen v politickém procesu Veselý, Rod a Tuček, který se konal 7.–11. února 1950 před Státním soudem v Jihlavě. F. Rod byl odsouzen k trestu smrti a 17. června 1950 na dvoře Krajské věznice v Jihlavě popraven. Všichni odsouzení v procesu Veselý, Rod a Tuček byli rehabilitováni v roce 1990. F. Rodovi byl však soudem absurdně ponechán zbytkový trest pěti let.

Prameny:

  • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 504.
  • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-1416 Brno.
  • NA, f. Státní prokuratura Praha, nezpracováno, sp. zn. Pst II 91/50.
  • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or IIa 563/49.

Literatura:

  • BOHUŇOVSKÁ, Marie: Zaváté šlépěje. Osud sochaře Šlezingera. Jihlava 2006.
  • HEŘMAN, František: Ráj i peklo. Ateliér IM, Zlín 2000.
  • JIRÁKOVÁ, Lenka: Politická perzekuce a politické procesy na Jihlavsku v letech 1949–1953. Diplomová práce, Technická Univerzita v Liberci, Liberec 2008.

-kj-