Národněsocialistická „politická šestka“

neformální orgán ilegální Československé strany národně socialistické po únoru 1948 Neformální orgán poúnorové ilegální ČSNS, který tvořili právník a politik Josef Nestával, právnička, aktivistka ženského hnutí a politička Milada Horáková; právník a politik František Račanský, právník a bývalý tajemník národněsocialistického poslaneckého klubu Josef Čupera, strojní inženýr a bývalý osobní tajemník ministra H. Ripky Karel Šobr a národněsocialistický odborář František Dlouhý. Skupina vznikla krátce po útěku Petra Zenkla do exilu, odkud byla také iniciována. Výzva k vytvoření vedoucího orgánu strany v ilegalitě byla prostřednictvím M. Horákové adresována J. Nestávalovi, který měl stanout v čele tohoto orgánu. V září 1948 se v bytě F. Račanského uskutečnila první schůzka, které se ještě nezúčastnil F. Dlouhý. Členové „politické šestky“ na jednotlivých schůzkách analyzovali mezinárodní i vnitropolitickou situaci, předkládali návrhy hospodářské, politické či církevní povahy, ve kterých reagovali na politickou situaci vzniklou po únoru 1948. Projednávala se rovněž pomoc postiženým rodinám politických vězňů nebo zřizování krajských důvěrníků strany v ilegalitě. Veškeré aktivity měly přispět ke zdárnému chodu země po změně režimu. Počátkem září 1948 se J. Nestával spolu s M. Horákovou zúčastnil schůzky na faře ve Vinoři u Prahy, kde se národní socialisté sešli s nezávislými sociálními demokraty (Zdeněk Peška a Vojta Beneš) a lidovci (Vojtěch Jandečka). Na plánovaný společný postup však nedošlo. Jednotliví členové „politické šestky“ byli od září do listopadu 1949 postupně zatýkáni StB. M. Horáková a J. Nestával byli souzeni v rámci monstrprocesu s „dr. Horákovou Miladou a spol.“, ostatní čtyři členové „politické šestky“ byli souzeni v rámci jednoho z navazujících procesů „JUDr. Čupera a spol.“.

Prameny:

 • ABS, f. Inspekce ministra vnitra, A 8/1, inv. č. 651 a inv. č. 661.
 • ABS, f. Vyšetřovací spisy, vyšetřovací spis arch. č. V-6301/3 MV.
 • AKPR, Složka T 2461/50.
 • NA, f. Antonín Zápotocký, sv. 56, a. j. 1177, l. 108–109.
 • NA, f. Generální prokuratura, nezpracováno, sp. zn. II/3 Vg 1 (Horáková).
 • NA, f. Ministerstvo spravedlnosti, nezpracováno, Klosův archiv.
 • NA, f. Správa Sboru nápravné výchovy, nezpracováno, osobní spisy Josefa Nestávala, Františka Račanského, Josefa Čupery, Karla Šobra a Františka Dlouhého.
 • NA, f. Státní soud Praha, nezpracováno, sp. zn. Or I/I 72/50.

Literatura:

 • Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice. Ministerstvo spravedlnosti nákladem Orbisu, Praha 1950.
 
 • DVOŘÁKOVÁ, Zora – DOLEŽAL, Jiří: O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě. Nakladatelství Eva-Milan Nevole, Praha 2001.
 • FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr: Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol. ÚSTR, Praha 2008.
 • IVANOV, Miroslav: Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové. Betty, Praha 1991.
 • JINDRA, Martin: Strážci lidskosti (Dvanáct příběhů příslušníků CČS(H) vězněných po únoru 1948). NO CČSH Praha na Starém Městě, Praha 2007, s. 34–41.
 • KAPLAN, Karel: Největší politický proces „M. Horáková a spol.“ ÚSD AV ČR ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy, Praha 1995.
 
 • JINDRA, Martin: Nikdy jsem se nechtěl postavit proti státu a národu. Nástin životního příběhu jednoho z členů národněsocialistické „politické šestky“ JUDr. Františka Račanského. In: Paměť a dějiny, roč. III., č. 1, 2009, s. 30–39.
 • KOURA, Petr: „Měl jsem rád svou republiku.“ Životní příběh politického vězně dvou totalit JUDr. Josefa Nestávala. In: Sborník Archivu ministerstva vnitra, č. 4, 2006, s. 149–196.

Filmové, televizní a rozhlasové dokumenty. Video a audiozáznamy:

 • Akce N (režie: Marcel Petrov, dokumentární film z cyklu Tajné akce StB, 2009).
 • Filmový projekt Proces H (režie: Martin Vadas, desetidílná dokumentární série, 2009).
 • Případ Dr. Horáková (režie: Jan Mudra, dokumentární film, 1990).

-jin-