ÚSTR vyhlašuje Literární cenu Waltera Sernera

(19. 6. 2024) – Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje nultý ročník Literární ceny Waltera Sernera pro studenty a studentky středních škol do 20 let věku v žánru eseje, povídky a videa, které by měly reflektovat témata druhé světové války, holokaustu, soužití Čechů, Němců, Židů, Romů a dalších národů ve střední Evropě, problematiku evropanství, svobody a totalitarismu, xenofobie a rasové nenávisti, stejně jako peripetie evropských dějin 20. století, smíření mezi lidmi a aktuální kontexty.

Cena je pojmenována po Walteru Sernerovi (1889–1942), rodáku z Karlových Varů, který pocházel z německojazyčné rodiny židovského vyznání. Tento všestranný literát, umělec a intelektuál, spoluzakladatel dadaismu a oběť holokaustu, patřil k odpůrcům totalitních režimů, tj. komunismu, fašismu a nacismu. Jako sebevědomý Evropan svým osudem spojuje řadu evropských zemí – pobýval v Praze, Vídni, Berlíně, Curychu, Paříži, Římě, Barceloně, Lisabonu či v Rize, v jeho intelektuálním a kulturním působení se zrcadlí pohnuté dějiny 20. století.


„Války jsou nejtěžší průjmy. Svoboda je lunapark. Klid je skutečná katastrofa.“


Motivačním mottem nultého ročníku je citát z provokativního Sernerova dadaistického manifestu Poslední uvolnění (1918): „Války jsou nejtěžší průjmy. Svoboda je lunapark. Klid je skutečná katastrofa.“ Zvoleno bylo s ohledem na dynamický globální vývoj, kdy Rusko vede genocidní válku proti Ukrajině, přičemž revizionistické mocnosti jako Čína a Írán zpochybňují koncept svobody i lidských a občanských práv. Klíčová slova nultého ročníku jsou: evropanství / totalitarismus / válka / holokaust / svoboda a demokracie / odolná společnost / paměť / kultura a umění.

Garantem projektu je doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., ředitel Odboru výzkumu a vzdělávání ÚSTR. Studenti a studentky mohou výsledky své tvorby zasílat do 20. října 2024, a sice na e-mailovou adresu: ws@ustrcr.cz. Jednotlivá díla posoudí odborná porota, slavnostní vyhlášení laureátů Literární ceny Waltera Sernera proběhne v Praze na závěr roku 2024. Cena Waltera Sernera se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR, partnery jsou společnost Pražská energetika a nakladatelství Bourdon a Pražské příběhy. Projekt podporují Nadační fond obětem holocaustu a město Kadaň.

Dotazy k Literární ceně Waltera Sernera směřujte na garanta projektu doc. Petra Hlaváčka (petr.hlavacek@ustrcr.cz) a souběžně na administrátorku projektu Mgr. Elišku Votavovou (eliska.votavova@ustrcr.cz).