ÚSTR se přestěhuje do nového sídla – slavného Paláce Archa


(29. 5. 2024) – Ústav pro studium totalitních režimů se přestěhuje do nového sídla. Od 1. září 2024 již bude působit na nové adrese, a to ve slavném Paláci Archa v areálu budov v pražské ulici Na Poříčí 1046/24 a Na Poříčí 1047/26. Smlouvu se zástupci majitele podepsal ve čtvrtek 9. 5. 2024 Ladislav Kudrna, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Slavnostní událost proběhla dále za účasti Kamila Nedvědického, 1. náměstka ředitele, který se od začátku účastnil veškerých jednání.

Nájemní smlouva opravňuje k využívání kancelářských prostor čtyř pater historické budovy, kam se během letních měsíců postupně přestěhují zaměstnanci ÚSTR (část doposud působila v žižkovském Domě Radost a další část v prostorách budovy Archivu bezpečnostních složek v Braníku). V prvním pražském mrakodrapu pak ústav sídlil od 1. ledna 2019 až do současnosti. „Dům Radost nám více než pět let poskytoval jistotu ‚střechy nad hlavou‘, ale i kvalitní zázemí a za to patří vedení a majitelům domu velké poděkování. Od začátku však bylo jasné, že se, vzhledem k počtu zaměstnanců, jedná o provizorium, v němž nelze působit věčně,“ zkonstatoval Ladislav Kudrna, který nevýhodu současného uspořádání spatřuje především v tom, že v domě z důvodu kapacit nemohli působit všichni zaměstnanci a drtivá většina dojížděla do taktéž provizorních prostor, a to do kanceláří do Braníka. „Navzdory neutěšeným podmínkám, dokázalo současné vedení ÚSTR během dvou let vytvořit smysluplnou organizační strukturu, naplňovat zákonné poslání, restartovat domácí i zahraniční spolupráci a na letošní rok připravit rekordní počet publikací a akcí pro odbornou i širokou veřejnost,“ prohlásil dále ředitel Ladislav Kudrna a doplnil, že zaměstnanci ÚSTR tak mohou od září opět fungovat společně, bez nutnosti vykonávat svou pracovní činnost na detašovaných pracovištích či v rámci práce z domova. „Po takřka osmi letech budeme opět pracovat všichni společně – pod jednou střechou,“ řekl Ladislav Kudrna doslova.

Současně se pro badatele i širší veřejnost opět otevře Knihovna Jána Langoše a Centrum pro československé válečné deníky a dopisy, zpřístupňující úzce profilovaný fond zahrnující české i zahraniční publikace, tiskoviny a další elektronické zdroje zaměřené na historii totalitních režimů na území České republiky i ve světě. Z kapacitních důvodů však byla knihovna od roku 2017 uzavřena a služby pro širší veřejnost nebylo možné vykonávat. Prostory v Arše však její otevření znovu zpřístupní historikům, odborníkům a všem dalším zájemcům. Vedení ÚSTR dále plánuje do nových prostor přenést desítky dalších aktivit a pravidelných akcí, přednášky, kulaté stoly, promítání, prezentace knih a besedy s historiky a odbornými pracovníky ústavu.

Zpracovala PETRA JUNGWIRTHOVÁ

Foto ÚSTR / Martin Vacek