ÚSTR připomněl 17. listopad vzdělávacím programem na Korzu Národní. Spustili jsme také web o Chartě 77

Ústav pro studium totalitních režimů připomněl 17. listopad vzdělávacím programem v rámci pouliční slavnosti Korzo Národní. V tramvajích číslo 39 a číslo 89 nabídli lektoři a lektorky z oddělení vzdělávání ÚSTR zájemcům dvě témata: tramvaj 39 byla věnována souvislostem mezi státními svátky 28. říjnem a 17. listopadem od roku 1939 do roku 1989. Návštěvníci spolu s přednášejícími hledali odpověď na otázku, jak souvisí Mezinárodní den studentstva se Sametovou revolucí.

Program v tramvaji 89 ponoukla k zamyšlení nad způsoby, jakými si československá a česká společnost připomíná 17. listopad po roce 1989 – změnilo se nějak vzpomínání na 17. listopad v uplynulých 28 letech? Jak se utvářel a proměňoval význam 17. listopadu? Jakou úlohu v životě společnosti má slavení státních svátků?

Korzo Národní představilo také pouliční výstavu Události listopadové mapující události let 1939 a 1989, na jejíž přípravě se ÚSTR podílel.

Jako pomyslnou tečku za připomínáním odkazu Charty 77 v letošním roce spustil Ústav pro studium totalitních režimů web Charta 77 – 2017, který nahlíží vzdělávací perspektivou na historii Charty 77 a na ohlasy, jež vyvolala v době své aktivity a vyvolává dodnes. Projekt chce zasadit Chartu 77 do kontextu moderní výuky dějepisu, a zároveň nabízí zájemcům o historii nové možnosti, jak Chartu 77 a její odkaz promýšlet.

Web spojuje výukové materiály pro učitele s formátem webové výstavy, která je určena široké veřejnosti. Autoři a autorky projektu rozdělili obsah webu do tří kapitol: Disent, Reakce režimu a Charta 77 ve fotografiích. V rámci těchto kapitol předkládají k analýze vybrané filmové ukázky, fotografie a dokumenty a inspirují zájemce o toto téma k zamyšlení nad stereotypy spojenými s disentem, nad oficiálním dobovým jazykem režimu či způsoby, jakými se režim snažil vypořádat se vznikající opozicí.

Fotogalerie