ÚSTR představil výzkum mapující vzdělávání k toleranci v Česku

V České republice jsou již 15 let systematicky podporovány programy vyučující žáky o romském a židovském holocaustu. Jsou ale tyto programy skutečně efektivní? Jak zvýšit jejich účinnost?

Také těmito otázkami se zabýval výzkum vedený týmem Ústavu pro studium totalitních režimů. Na projektu spolupracoval Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., který na datech z posledních let ukázal, jak jsou v české společnosti rozšířené stereotypy o Romech a Židech. Projekt podpořila nadace „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“.

Celý výzkum včetně souboru doporučení pro instituce financující programy zaměřené na výchovu k toleranci najdete zde.

Průběh výzkumu a výsledky projektu byly prezentovány také na konferenci Vzděláváním k toleranci. Jak fungují vzdělávací programy v českých školách, která se konala 19. února 2018 od 10:00 v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1. Konference se zúčastnili odborníci a odbornice na vzdělávání, zástupci škol, neziskových organizací a donorských programů.

Podrobné informace o výzkumu podá Karina Hoření z oddělení vzdělávání ÚSTR, email: karina.horeni@ustrcr.cz.

Fotogalerie z konference „Vzděláváním k toleranci. Jak fungují vzdělávací programy v českých školách“