UDÁLOST: ÚSTR podepsal smlouvu s ukrajinským archivem

Představitelé Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Anna Chlebina, Adam Hradilek a Jaroslav Formánek v minulých dnech navštívili partnerské instituce na Ukrajině. Cílem jejich návštěvy bylo nejen vyjádření solidarity v boji s ruským agresorem, ale i podepsání smlouvy o spolupráci s kyjevským Centrálním státním archivem občanských sdružení Ukrajiny (CDAGO) a setkání se zástupci dalších spolupracujících institucí.


Za ukrajinský archiv CDAGO smlouvu podepsala jeho ředitelka Olha Bažan, český ÚSTR při podpisu zastupoval historik Adam Hradilek. V pozadí vlevo ředitel Státní archivní služby Ukrajiny Anatolij Chromov a vpravo český velvyslanec Radek Matula. / Foto ÚSTR

„ÚSTR ve spolupráci s ukrajinskými partnery, Katedrou kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR již řadu let digitalizuje dokumenty sovětských bezpečnostních složek na Ukrajině týkajících se represí krajanů a československých občanů. Získané spisy i další výstupy uveřejňuje v rámci projektu Čechoslováci v Gulagu. Dokumentace politických represí v SSSR na webových stránkách cechoslovacivgulagu.cz,“ říká jeden z garantů projektu Adam Hradilek. Nová smlouva navazuje na podpis podobné dohody mezi ÚSTR a Státní archivní službou Ukrajiny podepsanou na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze před dvěma lety za účasti ministrů obou zemí. Cílem smlouvy s méně známým archivem CDAGO je digitalizace prvních 150 spisů NKVD vedených na členy české komunity na Ukrajině, které archiv dohledal během rešerše jedné pětiny fondů v minulém roce (prošel 12 000 z 50 000 spisů). Kromě vyšetřovacích spisů obětí sovětského režimu archiv obsahuje i materiály partyzánských skupin, které operovaly za 2. světové války v Československu. Během osobního setkání se zástupci CDAGO došlo k předání prvních 50 spisů, které v archivu naskenovali v průběhu května.

Setkání v archivu v Kyjevě ve středu 15. června 2022 se za ukrajinskou stranu zúčastnila Olha Bažan, ředitelka CDAGO, a Anatolij Chromov, ředitel Státní archivní služby Ukrajiny, díky jehož podpoře došlo k zahájení digitalizace dokumentů ve Státním archivu zakarpatské oblasti a ke zveřejnění již tisíce případů. Podpis nové smlouvy v Kyjevě zaštítil svou přítomností velvyslanec ČR Radek Matula, který spolu s kolegy na velvyslanectví již řadu let poskytuje historikům ÚSTR širokou podporu nejen v rozsáhlém digitalizačnímu projektu, ale i v připomínání obětí sovětských represí.


Na návštěvě archivu CDAGO zleva: Olha Bažan (ředitelka CDAGO), Jakub Lewandowski (MZV), Anna Chlebina, Jaroslav Formánek (oba ÚSTR) a Radek Matula (velvyslanec ČR v Kyjevě) / Foto ÚSTR

Historici ÚSTR navštívili během krátké návštěvy Ukrajiny také Archiv HDA SBU ve Lvově, odkud ÚSTR v posledních letech získal tisíce spisů NKVD-KGB k represím krajanů v SSSR. Při této příležitosti ředitel archivu Andrij Kohut prohlásil: „Spolupráce českých a ukrajinských institucí při dohledání a digitalizaci spisů židovských uprchlíků z nacisty okupovaných území v letech 1939-1940 přináší možnost obnovit památku jmen obětí obou totalitních režimů, ale také ilustrovat skutečnou politiku Sovětského svazu v první fázi 2. světové války vůči nacistickému Německu a pronásledovaným osobám, které z něj utekli a místo ochrany ze strany Sovětů se dočkali otrocké práce v Gulagu.“

Kromě zmíněných představitelů ukrajinských archivů zaměstnanci ÚSTR jednali s vedením Muzea historie Ukrajiny za druhé světové války v Kyjevě, pracovníky Katedry archivnictví v Národní univerzitě T. Ševčenka a kolegy archiváři v Ivano-Frankivsku. Během služební cesty navštívili rovněž Buču a Irpiň, kde vzdali hold obětem ruské agrese.