ÚSTR navázal spolupráci s maďarským Výborem národní paměti


(20. 9. 2023) – V minulém týdnu proběhlo v Budapešti na pozvání maďarského Výboru národní paměti (Nemzeti Emlékezet Bizottsága – NEB) dvoudenní jednání s jeho ředitelkou Rékou F. Kissovou a zástupcem ředitele Áronem Máthéem. Tématem jednání, které za Ústav pro studium totalitních režimů vedl 1. náměstek Kamil Nedvědický, byla možná spolupráce na společných projektech, konferencích, výzkumech a dalších akcích s mezinárodním přesahem. Při jednání zaznělo, že obě instituce kladou důraz zejména na poskytování co nejširšího spektra autentických informací (především pro mladší věkové skupiny) o působení totalitních diktatur a jejich obětech. Zkušenosti získané při výzkumu a jejich vzájemné sdílení přispívají k lepšímu pochopení naší společné historické minulosti. Došlo k domluvě na společných projektech nejenom bilaterálního charakteru, ale i na Vísegrádské bázi. Ústav pro studium totalitních režimů i NEB zpracují list témat, na nichž budou společně pracovat, shoda už panuje například na základním tématu výzkumu, jímž je kolektivizace.

První náměstek v rámci návštěvy Maďarska vystoupil také na konferenci, kterou NEB pořádal k 55. výročí událostí roku 1968 a jejich přesahu na východ i západ. Společně s vedoucí oddělení výstav, konferencí a stálé expozice Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Barbarou Bothovou si podrobně prohlédli a prostudovali velmi zdařilou expozici v Domě teroru (Terror Háza).


Zpracovalo Tiskové oddělení ÚSTR