ÚSTR má novou Vědeckou radu

Rada ÚSTR na svém neveřejném jednání 26. srpna 2014 všemi 7 hlasy schválila 11 členů nové Vědecké rady. Ta je složena z šesti českých a pěti zahraničních odborníků, převážně historiků. Čtyři z nich pracovali už v minulé Vědecké radě, jeden v předminulé. Současné složení Vědecké rady není konečné, počítá se ještě s jeho doplněním v podzimních měsících.