Ústavní soud naštěstí ponechal archivy otevřené

Ve středu 11. ledna 2017 Ústavní soud konečně rozhodl (velmi těsnou většinou 8:7) o tom, že zůstane zachován dosavadní stav a na zpřístupnění archiválií se nic nemění. Podrobnou zprávu k tomu vydal zde. Končí tak dlouhotrvající napětí a v ÚSTR i v ABS si mnozí oddychli.

PřipomeňÚstavní soud - logome, že se nejednalo o nic menšího než o možné zrušení odst. 11 § 37 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění. To už před časem vneslo velké zneklidnění do celé archivní i historické obce. Archiv bezpečnostních složek pochopitelně nemohl zůstat stranou a spolu s ostatními archivy a některými historiky hledal cestu, jak upozornit Ústavní soud na případné důsledky, pokud by skutečně rozhodl o zrušení výše uvedeného zákonného ustanovení. Právě tento odstavec totiž umožňuje široké a téměř neomezené zpřístupnění archiválií. Případné zrušení uvedeného odstavce by jednak paralyzovalo činnost Archivu (nutnost začerňování osobních a osobních citlivých údajů), jednak by de facto znemožnilo historické bádání nejen o době po roce 1945, ale dotklo by se i archivních souborů z doby okupace. ABS i ÚSTR na tuto situaci reagovaly zasláním dopisu (tzv. „amici curiae“), určeného soudcům Ústavního soudu, v němž upozorňují na to, co by znamenalo zrušení inkriminovaného odstavce bez náhrady. K dopisu se podpisem svých představitelů připojily také Ústav pro soudobé dějiny a Historický ústav Akademie věd ČR.