Ústav a Archiv navštívili klienti Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog

Praha 30. listopad 2010

– Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek navštívili klienti Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog. Toto centrum je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti Živá paměť, která pečuje o vzpomínkové dědictví obětí nacismu, seznamuje veřejnost s jejich odkazem a pomáhá zlepšovat podmínky života obětí nacismu…