Uspořádali jsme pracovní workshop České země v letech 1938-1945

Ve čtvrtek 31. října 2019 se v prostorách pražské pobočky Collegia Carolina konal workshop „České země 1938-1945, Stav a perspektivy výzkumu“. Podle úvodního referátu organizátorky Radky Šustrové (CC) bylo spolu s Jaromírem Mrňkou (ÚSTR) jejich cílem mj. u příležitosti 80. výročí vzniku protektorátu a začátku druhé světové války otevřít prostor pro debatu nad minulými a současnými výzkumnými trendy. Bez porozumění válečnému vývoji české společnosti totiž nejsme schopni vysvětlit řadu tendencí projevujících se v druhé polovině 20. století. Přes desítku tuzemských výzkumných pracovišť zastupovali jak zkušené odbornice a odborníci nebo pedagogové, tak začínající mladé vědkyně a vědci, doktorandky a doktorandi. V příjemné pracovní atmosféře se rozvinula živá a podnětná diskuse nad otázkami výzkumu protektorátní a okupační správy, bezpečnostního aparátu, represe a vyvražďování Židů a Romů, kulturní tvorby či každodenního života.

Program

Fotogalerie