Soud zamítl žalobu Z. Hazdry a O. Matějky na ředitele ÚSTR

(25. 10.) – Rozhodnutím Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího bylo v uplynulých dnech pravomocně skončeno soudní řízení vyvolané předchozím ředitelem Mgr. Zdeňkem Hazdrou, Ph.D., a jeho náměstkem Mgr. Ondřejem Matějkou, kteří se neúspěšně domáhali omluvy od doc. PhDr. Ladislava Kudrny, Ph.D., ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.

Odvolací soud nedal žalobcům za pravdu a potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, když nevyhověl žalobě na ochranu osobnosti, kterou se žalobci domáhali omluvy za pronesenou kritiku žalobců ze strany ředitele Ústavu, jež zazněla v Českém rozhlase a na platformě Forum24.

Odvolací soud shledal žalobci požadovanou omluvu za „nekonkrétní a neurčitou, tedy nepřiměřenou a tím nepřípustnou“. Soud dále dovodil, že ředitel Ústavu, který stojí v čele organizační složky státu „může, resp. musí přiměřeným způsobem informovat veřejnost o činnosti a vnitřních záležitostech této instituce“, což platí i pro pronesené výroky, kterými se vyjadřoval pouze k záležitostem souvisejícím s činností a fungováním této instituce, aniž by se dopustil excesu (užitím urážek, vulgarit či výroků nijak nesouvisejících s chodem úřadu). Soud nepřisvědčil tvrzení žalobců, že se má vyjadřování ředitele Ústavu, doc. PhDr. Ladislava Kudrny, Ph.D., dotýkat výhradně otázek zkoumání totalitních režimů, neboť není možné takto redukovat činnost Ústavu, včetně jeho vnitřní agendy, která se vztahuje k přítomnosti nebo nedávné minulosti.