ÚMRTÍ: Rozhlasová novinářka Olga Kopecká-Valeská (81)


Olga Kopecká v devadesátých letech minulého století (archiv Prokopa Tomka)

Dnes v sobotu 20. srpna zemřela Olga Kopecká-Valeská (81), rozhlasová novinářka, komentátorka, dopisovatelka a překladatelka. Svůj profesní život spojila především s rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa, v níž pracovala od roku 1965.

Narodila se 28. března 1941 v Pelhřimově, ale část dětství strávila s rodiči v Nigérii, kde její otec pracoval pro firmu Baťa. Pro partnerské neshody se matka s otcem rozvedla a vrátila s ní i jejím bratrem už do komunistického Československa. Žili v Lošticích, navštěvovala jedenáctiletou střední školu v Litovli a úspěšně zde odmaturovala. Z politických důvodů ovšem nedostala doporučení k vysokoškolskému studiu. Doma tedy studovala dějiny umění a jazyky jako samouk. V roce 1963 se její matka vdala za nizozemského občana a rodině bylo umožněno se vystěhovat do zahraničí. Kopecká zde v letech 1963–1964 studovala díky jazykovým předpokladům na univerzitě v Leydenu slavistiku.

V Nizozemsku také zkontaktovala redakci Rádia Svobodná Evropa, jehož se stala dopisovatelkou. Pro vysílání si zvolila pseudonym Valeská po své prababičce. Následně pracovala v redakci RFE v samotném Mnichově. Pro Rádio Svobodná Evropa zprvu překládala texty a tisk z angličtiny a realizovala menší rozhovory. Později se věnovala produkci samostatných pořadů (například Panorama – přehled příspěvků celého týdne doplněný zajímavostmi z USA). Po více než 10 letech mohla začít psát i politické komentáře. Snažila se také prosazovat do vysílání duchovní pořady, jakými byly například úvahy Jana Čepa, texty Alexandra Heidlera nebo Přemysla Pittera. V době Pražského jara pracovala s Rozinou Jadrnou-Pokornou v hudebním pořadu na přání posluchačů z Československa. V roce 1985 se zasloužila o zavedení tzv. záznamníkového telefonu, tedy telefonní linky, na niž bylo možné volat i z Československa své vzkazy, zprávy a podněty, přičemž po dvou minutách se spojení přerušilo, aby se nedalo zjistit číslo, z něhož se telefonovalo. V únoru 1989 se Olga Kopecká stala zástupkyní ředitele české redakce Rádia Svobodná Evropa a v této funkci setrvala do roku 2002, její poslední pozicí bylo místo ředitelky českého vysílání.

Olga Kopecká-Waleská byla nositelkou papežského řádu svatého Řehoře Velikého za zásluhy na obraně náboženské svobody a křesťanských hodnot za totality prostřednictvím Rádia Svobodná Evropa. Čest její památce!


50. výročí RFE/RL v roce 2001 u Míčovny na Pražském hradě:  Olga Kopecká, kardinál Miroslav Vlk, ředitel Svobodné Evropy Pavel Pecháček, redaktor Jiří Slavíček „Adolf Bašta“ (foto archiv Prokopa Tomka)

Zpracoval MARTIN VACEK