UDÁLOST: Vedení ÚSTR hostem festivalu Past not passed

Mezi hlavní hosty prvního ročníku festivalu Past not passed v bulharské Sofii, patřil také ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů docent Ladislav Kudrna. Program čtyřdenního festivalu Past not passed byl strukturován do pěti tematických oblastí, zahrnujících kino, hudbu, literaturu, výtvarné umění a historii. Právě v rámci poslední sekce vystoupil na festivalu jako speciální host ředitel ÚSTR s projevem. Festival pořádal Foundation Art – Affairs and Documents ve spolupráci s Regionálním centrem současného umění Toplocentrala, Regionálním historickým muzeem Sofie a Českým centrem v Sofii.

Při pracovní návštěvě ředitele Ladislava Kudrny a náměstka Kamila Nedvědického Bulharska došlo i na milé a přátelské setkání s Aleksandrem Dimitrovem (75), bulharským hrdinou, který v roce 1968 spolu s dalšími dvěma studenty protestoval proti okupaci Československa. V září a říjnu 1968 vyrobili a rozšiřovali v Sofii a v Plovdivu tři bulharští studenti Sofijské university – Eduard Genov (1946-2009), Alexandr Dimitrov (1947) a Valentin Radev (1948-1995) – letáky namířené proti účasti Bulharska na okupaci Československa v rámci pěti armád Varšavské smlouvy. Při své druhé letákové akci byli ale udáni a 29. října 1968 všichni zatčeni. Následné vyšetřování trvalo do začátku prosince, mezitím byli vyloučeni ze studia na Sofijské universitě. V lednu 1969 je městský soud odsoudil k trestům odnětí svobody – Genova k pěti letům, Dimitrova ke třem letům a Radeva ke dvěma letům vězení. Všichni tři se odvolali a tresty jim byly nakonec sníženy na tři a půl roku, dva roky a 14 měsíců. Tyto tresty si všichni tři bezezbytku odpykali. Ladislav Kudrna k setkání dodal: „Moc děkujeme za zprostředkování tohoto milého setkání. Společně s námi se ho zúčastnil i autor komiksu o oněch třech statečných, který bychom ve spolupráci s ředitelkou Českého centra v Sofii, paní Dagmar Ostřanskou, rádi vydali v českém jazyce.“
Ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna se při své pracovní cestě v Bulharsku setkal s Aleksandrem Dimitrovem, který v roce 1968 vyjádřil se dvěma svými spolužáky svůj nesouhlas s okupací Československa / O jejich statečnosti vznikla loni komiksová kniha, jejímž autorem je Veselin Pramatarov / Trojice statečných bulharských studentů – Genov, Dimitrov a Radev na dobových snímcích / Poslední žijící účastník protestů v roce 1968 Aleksandr Dimitrov podepisuje knihu řediteli Kudrnovi / Setkání zprostředkovalo České centrum v Sofii v čele s paní Dagmar Ostřanskou (na snímku vlevo)

Zpracoval MARTIN VACEK